FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 29/03/2017

Rätten till lön för utfört arbete

Hej, min flickvän var anställd på ica och jobbade där ca 3 veckor men hon sa upp sig för ett bättre jobb (hon var även provanställd enligt arbetsgivaren) hon har skrivit på avtal och allt. Nu är det så att hon har ej fått ut sin lön för dessa 32 timmar för arbetsgivaren har dragit av ca 3000kr på hennes lön för de 2 sista dagarna hon hade kvar för hennes chef sa att hon ej behövde jobba dom dagarna hon får då ut bara 650kr för 32timmar. Dom har alltså skrivit 2 olovliga frånvarodagar dom 2 dagarna och dragit av 3000kr på hennes resterande inarbetade tid. Hon ska ju ha lön för sina arbetade timmar? Hon ringde dit men chefen sa att han kan göra så om han vill. Kan man dra av på lönen på detta vis som han gjort eller har han brutit mot lagen? Eller kan arbetsgivare göra sina egna regler för lön? Uppskattar svar snarast.

Mvh Nikolas

Lawline svarar

Hej!

Provanställning är en särskild form av anställning som utmärks av att båda parter, alltså arbetstagare och arbetsgivare kan avbryta anställningen utan en uppsägningstid 6 § LAS.

När det kommer till lönen så har man alltid rätt till att få ut lönen för de arbetade timmar man har presterat på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har varken rätt att hålla in hela eller delar av lönen som ska tillfalla arbetstagaren enligt anställningsavtalet.

Som jag tolkar det så har hon arbetat 32 timmar och enbart fått ut 650 kr för de arbetade timmarna. Detta verkar således väldigt lite. Att han drar av två stycken frånvarodagar från lönen har arbetsgivaren rätt till eftersom hon inte är på arbetsplatsen och utför något arbete. En grundläggande förutsättning för att en arbetstagare ska ha rätt till lön är att denne står till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete. Eftersom att det är en provanställning som har avbrutits av din flickvän så kan den avslutas omedelbart och arbetsgivaren har därmed ingen skyldighet att betala ut någon lön efter denna tid eftersom tjänsten är avslutad.

Om det nu är så att hon har fått för lite lön i enlighet med anställningsavtalet och arbetsgivaren felaktigt håller inne hennes lön begår arbetsgivaren ett kontraktsbrott och riskerar att bli skadeståndsskyldig enligt 38 § LAS.

Jag rekommenderar er att om hon är ansluten till ett fackförbund att hon vänder sig dit, de brukar kunna hjälpa till i sådana här situationer. Annars kan hon kräva att få ut pengarna från arbetsgivaren.

Med vänliga hälsningar


Gustav PerssonRådgivare