Rätten till fyra veckors semester under sommaren

FRÅGA
Hej! Fråga angående semesterlagen.Vi är ett hundtrim med två heltidsanställda anställda hundfrisörer varav en är delägare. Verksamheten går på halvfart under vinterhalvåret för att sedan under april-september gå på högfart. Att arbeta hårt under högsäsongen är helt nödvändigt för att verksamheten ska överleva. Enligt semesterlagen ska 4 veckors semesters ges juni-augusti om inte särskilda skäl finns. Vilka är dessa skäl? Skulle man rent teoretiskt p.g.a. verksamhetens natur ge all semester under vinterhalvåret?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Semesterlagen

Precis som du nämner hittas reglerna kring semester i semesterlagen.

Semesterledigheten ska förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod om minst fyra veckor under juni–augusti, om inte annat har avtalats. Den sammanhängande semesterperiod får även utan avtal förläggas till annan tid än juni–augusti, om särskilda skäl finns, 12 § semesterlagen.

Särskilda skäl

I propositionen till lagen ges ingen direkt beskrivning av vad synnerliga skäl är. Det ska istället bestämmas i varje enskilt fall. Dock framhålls att det ska läggas stor vikt vid arbetstagarnas önskemål. Arbetsgivaren är skyldig att tåla vissa mindre omfattande störningar i verksamheten för att tillmötesgå arbetstagarnas önskemål. Vidare betonas även att säkerheten på arbetsplatsen och samhällsviktiga intressen som t.ex. sjukvård ska ges företräde. Om det är möjligt för arbetsgivaren att organisera arbetsplatsen så att behovet kan tillgodoses utan att semesterperioden behöver flyttas föreligger inte särskilda skäl. Följs inte bestämmelsen i 12 § så kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig.

Avtal

Bestämmelsen i 12 § semesterlagen är dispositiv. Det betyder att man kan avtala om att semestern ska ligga under en annan period än juni-augusti.

Sammanfattningsvis är det svårt att ge en klar bild över vad särskilda skäl innebär. Av propositionen kan det dock utläsas att det ställs ganska höga krav för att något ska räknas som särskilda skäl. Som jag tidigare nämnt kan man dock avvika från 12 § genom att avtala om en annan semesterperiod.

Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (368)
2021-08-29 Kan semesterersättning antas ingå i lönen?
2021-08-26 Får semesterlön betalas ut löpande och utgör kostförmån en semesterlönegrundande inkomst?
2021-08-24 Fråga om semesterdagar
2021-08-22 Hur mycket får jag i semesterersättning?

Alla besvarade frågor (95697)