Rätten till förråd vid hyresrätter

2020-09-14 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!I mitt hyreskontrakt står, under "Särskilda bestämmelser",att lägenheten saknar tillgång till förråd men i hyreslagen 18 a § 7 st stå det"Utöver vad som anges i sjätte stycket krävs det för att lägsta godtagbara standard skall uppnås1. att det finns tillgång både till förrådsutrymmen inom fastigheten och till anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den, och..."Jag hittar ingenting i hyreslagen som tyder på att det kan avtalas om något annat. Är det så att jag egentligen har rätt till ett förråd? Bör jag i såna fall betala samma hyra om jag får ett förråd och bör jag få ersättning för den tid jag saknat förråd? Hyrorna är förhandlade med hyresgästföreningen men jag vet ju inte om de visste att det saknades förråd till vissa lägenheter under förhandlingarna.Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om hyresrätter finns i jordabalken (JB) 12 kap., även kallad "hyreslagen".

Till att börja med så kan det poängteras att JB 12 kap. är tvingande lagstiftning, vilket innebär att det inte är möjligt för hyresvärden att avtala om sämre villkor än det som står i JB 12 kap. (JB 12 kap. 1 § fjärde stycket).

Rätten till förråd och upprustningsföreläggande

Du har rätt till ett förråd så som du misstänkte, eftersom lagen anger att du har rätt till ett förrådsutrymme (JB 12 kap. 18 a § sjunde stycket). Avtalsvillkoret i ditt hyreskontrakt som anger att hyreslägenheten inte har tillgång till förråd är därmed ogiltig (JB 12 kap. 1 § fjärde stycket).

Du har rätt att ansöka till hyresnämnden om att din hyresvärd ska åtgärda den bristen att du inte har tillgång till något förråd i dagsläget, dvs. ansöka om ett upprustningsföreläggande (JB 12 kap. 18 a § första stycket). Lagen ger dock dig ingen uttrycklig rätt att få lägre hyra i fortsättningen pga. att du inte har tillgång till ett förråd, eftersom alla hyreslägenheter egentligen ska ha tillgång till förråd.

Hyran och ersättning

Trots att det kan anses föreligga en brist med lägenheten eftersom den inte uppfyller standarden som anges i lagen, så är det inte en sådan brist som ger dig rätt att begära nedsättning av hyran. Utan du har specifikt rättigheten att begära upprustningsföreläggande och hyresvärden har ingen skyldighet att sätta ner din hyra.

Du har tyvärr inte heller rätt till ersättning för den tid du har saknat förråd. Detta eftersom hyresvärden inte har begått något avtalsbrott, och i detta fall gällande ersättning spelar det ingen roll att hyresvärden inte följer hyreslagen. Hyreslagen ger dig tyvärr inte rätt till denna typ av ersättning. Du kan inte heller få ersättning genom skadeståndslagen. Detta eftersom du endast har lidit en ekonomisk skada genom att betala hyra som egentligen ska ge dig rätt till förråd utan att faktiskt få tillgång till ett förråd. Du har med andra ord betalat för mycket hyra, med det krävs att hyresvärden ska ha begått ett brott enligt brottsbalken för att du ska få ut skadestånd, vilket hyresvärden inte har gjort (skadeståndslagen 2 kap. 2 §).

Sammanfattning

Du har rätt till ett förråd och du bör därför till att börja med kontakta din hyresvärd. Om denne inte åtgärdar problemet så bör du ansöka om ett upprustningsföreläggande hos hyresnämnden. Du har dock inte rätt till nedsättning av hyran eller ersättning för den tid då du inte har haft tillgång till ett förråd.

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1543)
2021-04-10 Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?
2021-04-06 Kräva ex på hyra
2021-04-01 Måste hyresvärden godkänna en utbyggnad mot fastighetens fasad?
2021-03-31 Hyra / Uppsägning / Besittningsskydd / Arrende - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (91095)