Rätten till ersättning där begagnad bil saknar egenskap som var avgörande för köpet

2017-12-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Vi köpte i slutet av augusti en bil av bilhandlare med dieselvärmare och automatlåda (våra 2 krav på bilen). Säljaren sa att den hade dieselvärmare och att den fungerade. I oktober när jag ska använda dieselvärmaren första gången upptäcker jag att den inte fungerar. Testar i en veckas tid och dieselvärmaren fungerar inte någon gång. Vänder mig till säljare som säger att dom ska kolla på bilen och ta det på garanti. Lämnar in bilen i december (först då dom har tid), får efter några dagar samtal från säljaren som hävdar att det är ett elfel och att dieselvärmaren måste bytas ut och hävdar att garantin inte täcker elfel. Han kan dock gå med på att stå för halva kostnaden vilket vi inte godtar. Det enda vi har från köpet är ett köpkontrakt med Garanti 6 månader samt tilläggsgaranti 300 mil eller 6 månader på motor och växellåda. Har inte tagit del av någon varudeklaration. Står även att bilen säljes i godkänt skick av köpare.Dieselvärmaren är alltså en av de anledningarna till att vi köpte denna bil.
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Vilka krav du kan rikta mot bilförsäljaren beror dels på ert avtal och dels på reglerna i konsumentköplagen (KKöpL). Jag tolkar det som att du som privatperson har köpt en begagnad bil av en bilhandlare. Även om det skulle vara så att bilhandlaren inte själv ägt bilen du köpt, utan sålt den för en privatpersons räkning, är konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig, se 1 § KKöpL.

Att säljaren har lämnat en "Garanti 6 månader" säger inte så mycket. Att dieselvärmaren inte fungerar tolkar jag som att ni enligt KKöpL:ns mening vill hävda att bilen är "felaktig", se 16 § KKöpL. Om denna felaktighet täcks av garantin innebär det att ni inte behöver bevisa felet eller att dieselvärmaren var ur funktion redan när bilförsäljaren hade bilen i sin försorg. En garanti innebär en strikt skyldighet för säljaren att åtgärda fel som täcks av garantin inom garantitiden, se 21 § KKöpL.

Är det istället så att elfel inte täcks av garantin, vilket är mycket möjligt, kan ni istället kräva att säljaren är skyldig att fixa till felet på den grunden att bilen avviker från vad ni "med fog kunnat förutsätta" även om bilen sålts "i godkänt skick av köpare". Ni har bevisbördan för att bilen avviker från vad ni med fog kunnat förutsätta. Hur högt ställt beviskravet är beror på övriga omständigheter. Att varan sålts "i godkänt skick av köpare" begränsar till viss del säljarens ansvar eftersom det ni med fog kunnat förutsätta angående bilens kvalitet och tillförlitligheten till säljarens lämnade uppgifter då måste sättas lägre, se 17 § KKöpL. Att ni gjorde felet gällande för säljaren redan i oktober är till er fördel eftersom fel som upptäcks 6 månader efter det att bilen övergått till er vård, anses vara fel som inte beror på er, utan som fanns redan när bilen var i säljarens vård. Säljaren är nämligen enbart skyldig att åtgärda fel som fanns redan när säljaren hade bilen i sin försorg, se 20 § 1 stycket och 20 a § 1 stycket KKöpL.

Visste säljaren om att det var av avgörande betydelse för er att dieselvärmaren skulle fungera för att ni skulle köpa bilen och försäkrade bilförsäljaren att denna fungerade när ni köpte bilen tolkar jag det som att det är ett fel i KKöpL:ns mening som ger er rätt att kräva full kompensation av säljaren.

I ert fall tolkar jag det som lämpligast att säljaren kompenserar er genom att avhjälpa felet d.v.s. genom att byta ut dieselvärmaren till en som fungerar. Sker inte avhjälpande inom en skälig tid från det att ni meddelat felet för säljaren har ni rätt att begära prisavdrag. Ni kan också låta någon annan byta ut dieselvärmaren till en som fungerar och sedan debitera bilhandlaren för kostnaden, se 28 § KKöpL. Observera att denna rätt enbart gäller när säljaren förhåller sig passiv under en längre tid så att det med hänsyn till omständigheterna inte längre är skäligt att ni som köpare ska behöva vänta på att säljaren själv fixar bilen. Säljaren har ju i ert fall erbjudit sig att stå för halva kostnaden för en ny dieselvärmare och förhåller sig därmed inte passiv.

Jag skulle råda er att argumentera för att ni har rätt att bli fullt kompenserade för säljarens kontraktsbrott och att avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad för säljaren, jfr 26 § 1 stycket KKöpL. Om säljaren hävdar att han enbart ska stå för halva kostnaden ska ni be honom redogöra för varför han tycker det är skäligt att hans ersättningsskyldighet ska reduceras. Har han goda argument utifrån hur ert avtal kommit till stånd och utifrån vilka kostnader han faktiskt måste utstå kanske han har rätt i sin sak. Skyldigheter och rättigheter enligt kontrakt kan regleras i efterhand så att avtalsparterna t.ex. möts halvvägs med stöd av 36 § avtalslagen. Dock är konsumenter skyddade av rättsordningen (se t.ex. 3 § KKöpL) vilket innebär att ni bör stå på er och kräva mycket goda argument av försäljaren för att han ska kunna komma undan med att enbart stå för halva kostnaden.

Hoppas ni fick svar på er fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1320)
2021-12-02 Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?
2021-12-01 När övergår risken för en vara på köparen?
2021-12-01 Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

Alla besvarade frågor (97608)