Rätten till att överta bostad vid bodelning enligt sambolagen

2021-08-04 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min sambo äger ett hus ihop. Vi ska separera men ingen av oss vill lämna huset. Han vill köpa ut mig men jag vill inte sälja min del och kan inte köpa hans del. Vad gäller? Finns det en lag som reglerar detta dilemma?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning

Det finns två huvudsakliga lagar som reglerar din situation: sambolagen och lagen om samäganderätt. Min rekommendation är att du löser situationen antingen genom att begära en bodelning enligt sambolagen eller att du ansöker om en offentligt auktion i enlighet med samägandelagen.

Sambolagen reglerar var som sker när ett samboförhållande upphör. Lagen är dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort genom ett så kallat samboavtal (9 § sambolagen). När jag besvara din fråga utgår jag ifrån att något sådant avtal inte har upprättats.

Lagen om samäganderätt (SamägL) kan också bli relevant i ditt fall eftersom den ger möjligheten till att genomföra en tvångsförsäljning (offentlig auktion) av bostaden om du och din f.d. sambo inte kan komma överens. När jag besvarar frågan antar jag att det inte finns något samägaravtal som reglerar er situation.

Vad ingår i en bodelning?

Inom ett år efter ett samboförhållande har upphört kan en sambo begära en bodelning om hen vill det (8 § sambolagen). I bodelningen ingår samboegendom. Samboegendomen består av sambors gemensamma bostad och bohag (exempelvis möbler), förutsatt att egendomen har förvärvats för gemensam användning, d.v.s. med avsikten att egendomen ska användas gemensamt (3 § sambolagen) (5 § sambolagen). Vem som har betalat för bohaget eller bostaden spelar ingen roll utan avsikten är det som är viktigt. Eftersom du skriver att ni äger ett hus ihop antar jag att er bostad kommer att räknas som samboegendom.

Hur går bodelingen till?

För det första kommer sambornas eventuella skulder avräknas från värdet av samboegendomen (13 § sambolagen). Det värdet som finns kvar efter avräkningen sammanläggs och delas lika mellan dig och din f.d. sambo (14 § sambolagen). Det är alltså det värdet/andelen som du har rätt till i bodelningen. Därefter kommer själva samboegendom delas upp mellan er. Då finns det särskilda regler avseende samboegendomen som anger att den sambon som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott/andel eller, om värdet är ringa, utan avräkning. Om en sambo övertar bostad eller bohag mot avräkning och inte tillgodoser den andra sambon med egendom ur samboegendomen, skall den övertagande sambon betala motsvarande belopp i pengar (16 § sambolagen) (17 § sambolagen).

Det finns inget tyvärr inget direkt svar på vilken sambo som "bäst behöver bostaden" och det finns många olika omständigheter som kan beaktas vid en sådan bedömning. Om en av samborna har ensam vårdnad över barn kan detta exempelvis vara en omständighet som talar till hens fördel, andra omständigheter kan vara att en sambo har ekonomiska problem såsom betalningsanmärkningar och har därmed svårt att köpa en ny bostad, eller att bostaden är handikappanpassad.

Min rekommendation

I ert fall verkar det var enklast att du i första hand begär en bodelning. Eftersom du och din f.d. sambo har svårt att komma överens kan det vara bra att ni ansöker om hjälp av en bodelningsförrättare som kan hjälpa till med vem som ska få överta bostaden (26 § sambolagen). I samband med att du ansöker om bodelningen kan du begära att domstolen avgör vem av er som ska ha rätt att bo kvar i bostaden till dess att bodelning har gjorts (28 § sambolagen). Tänk på att det finns en risk att din f.d. sambo får rätt till att överta bostaden, dock kommer du i sådana fall bli ersatt för detta övertagande antingen i samboegendom eller i pengar (förutsatt att värdet av bostaden överstiger din f.d. sambos lott/andel i bodelingen). Samma gäller om du övertar bostaden, då kan du i sådana fall behöva ersätta din f.d. sambo, om värdet på bostaden överstiger din lott/andel. Detta sker eftersom ingen av samborna ska få ut mer värde mer än vad hen har rätt till i bodelningen.

Du kan läsa mer om hur du ansöker om bodelingen och bodelingsförättare om du klickar här: https://www.domstol.se/en/amnen/familj/skilsmassa-och-bodelning/bodelning/

En annan lösning är som nämnt ovan att du ansöker om en offentlig auktion. Ansökan sker hos tingsrätten som förordnar en god man kommer att sköta förfarandet. Alla delägare står tillsammans för kostnaderna som uppstår i samband med den offentliga auktionen (6 § SamägL) (15 § SamägL) ( 8 § SamägL). Kostnaderna kan dock bli höga vid en offentlig auktion och slutpriset för fastigheten tenderar att bli lägre. Ni kan inte heller helt fritt bestämma försäljningsvillkoren vid en offentlig auktion eftersom vissa regler i samäganderättslagen begränsar den möjligheten. Det är därför oftast billigare och mer fördelaktigt att sälja fastigheten genom en mäklare om ni kan enas om det. Att ansöka om en offentlig auktion kan ses en sista utväg om ni inte kommer överens.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha fortsatt vägledning i processen kan du boka en tid med en av våra skickliga jurister här: https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_price.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2895)
2021-10-17 I vilka situationer har en sambo övertaganderätt till den andra sambons bostad?
2021-10-16 Räknas personlig julgåva som enskild egendom?
2021-10-14 Hur kontaktar man Lawline för hjälp?
2021-10-12 Hus som förvärvats för eget bruk är inte samboegendom

Alla besvarade frågor (96400)