FrågaKÖPRÄTTKöplagen20/11/2021

Rätten för en säljare att hålla inne sin prestation och återtaganderätt

Hej. En bilhandlare vill köpa min bil. Vi ha skrivit kontrakt och dem vill registrera bilen innan dem betala och hämtar sen när jag har fått pengarna.

Isf dem inte betala, har jag rätt att få bilen tillbaka?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller köp av lös egendom där du som säljare är en privatperson och köparen en näringsidkare, köplagen är därför tillämplig på din fråga.

Först och främst behöver du inte lämna ut bilen till bilhandlaren innan du har fått betalt, såvida du inte har gett kredit eller anstånd med betalningen (10 § första stycket köplagen). Detta gäller alltså även fast ni har ingått ett bindande köpeavtal. Vad det nämnda innebär är att du inte behöver oroa dig för att säljaren inte skulle betala eftersom du inte behöver lämna över bilen innan bilhandlaren betalar, såvida ni inte har avtalat om att bilhandlaren ska få betala t.ex. inom tio dagar eller liknande efter hämtandet (dvs. anstånd/kredit).

Om du ändå frivilligt skulle lämna ut bilen innan du har fått betalt kan du inte häva köpet, det vill säga få tillbaka bilen om bilhandlaren inte betalar. Förutom om ni i kontraktet har avtalat om att du ska få ta tillbaka bilen om bilhandlaren inte betalar för bilen eller om ni har avtalat om att du ska anses ha kvar äganderätten till bilen tills full betalning är erlagd (54 § fjärde stycket köplagen). Detta kallas återtaganderättsförbehåll och äganderättsförbehåll.

Även om inget sådant förbehåll finns i ert kontrakt har du dock fortfarande en fordran (krav) på bilhandlaren motsvarande köpesumman i ert kontrakt plus ränta (71 § köplagen). Men du har alltså inte i det läget rätt att få tillbaka bilen.

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo