Rätten för en delägare att tvinga försäljning och priset på denne.

kan en delägare i en fastighet som endast har 1/4 del kräva sin del och tvinga de andra ägarna att sälja fastigheten eller lösa ut henne på annat sätt

Hur beräknas värdet av dennes del Skall ev. vinstskatt betalas för denna del

Lawline svarar

Hej och tack för att du valde Lawline med din fråga?

Lagen i fråga som reglerar samägande är Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt.

Rätten till försäljning:

Lagen förutsätter i vanliga fall att delägarna samtycker innan rådliga åtgärder vidtas. Men vid oenighet så ger lagen möjlighet till att enhälligt lägga ut fastigheten på auktion, precis som du nämnde, . Denna rätt ges till alla delägare om det inte är internt reglerat genom avtal.

Det finns däremot ett undantag till rätten till utförsäljning om en annan delägare visar synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan utgöra väldigt många skilda omständigheter. Från Praxis har det visats att ett barns välmående av en snabb utflyttning har utgjort synnerligt skäl. NJA 1979 s.562.

Värdet:

Till din nästa fråga om värdet, så beror det på vad för pris som ges på auktionen. ger en rätt till andra ägare att yrka ett lägsta försäljningspris. Dock har domstolen ansett att allt för höga minimipriser inte får ges, då det försvagar utförsäljardelägarens rätt att lösa upp delägarskapet.

Skatt:

Skatten utarbetas på det vanliga sättet med att försäljningsvärdet tas mot omkostnadsbeloppet. kap.44,45 IL.

En viktig fråga i sammanhanget skulle vara om vissa samägare "förkorvat" fastigheten, D.v.s gjort förbättringsarbeten på den, och därmed skulle öka sitt omkostnadsbelopp och följaktligen sänka skatten.

Vi kan här ta utgångspunkt i NJA 2016 s.1057, som handlade om samägare varav den ena hade gjort flera förbättringsarbeten på fastigheten. HD uttalade i det fallet att kostnaden för dessa ska presumeras vara uppdelade i förhållande till delen i fastigheten. För att presumtionen ska brytas krävs att individen visar att detta sågs som en gåva eller att det blivit överenskommet.

Jakob WestlingRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”