Rätten att ta del av förhöret under en pågående förundersökning

2020-02-08 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! Var på förhör ang ringa brott och jag skulle gärna vilja ta del av vad jag sa under förhöret. Är detta något jag har rätt till?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om du har blivit delgiven misstanke för brottet har du enligt RB 23:18 1 st p. 2 att fortlöpande ta del av vad som förekommit vid förundersökningen, allt eftersom denna fortskrider. Detta sker om åklagare finner att det kan ske utan men för utredningen. "Men för utredningen" skulle kunna föreligga om den misstänkte riskerar att anpassa sin historia efter det som framkommit i utredningsmaterialet. Det presumeras dock att det INTE föreligger något men och åklagaren måste ange konkreta skäl för att bryta denna presumtionen.

Det är annorlunda om du inte blivit delgiven misstanke för brottet eftersom då står du formellt inte som anklagad. Istället prövas din rätt att ta del av förhöret i enligt 18 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, eftersom det är fråga om allmän handling.

Notera att enbart för att du är förhörd innebär inte att du per automatik är misstänkt för brottet. Varken vittnen eller ens målsägande är part i en pågående förundersökningen och har därför inte samma rättigheter som en tilltalad. Detta bygger på tanken att en tilltalad ska ha möjlighet att ta del av utredningen för att kunna bemöta det han eller hon står misstänkt för och försvara sig i en rättsprocess. Ett sådant behov föreligger inte för vittnen eller målsägande. Notera också att rätten att fortlöpande ta del av förundersökningen innefattar inte någon rätt att få kopior av handlingar. Rätten tar istället sikte på att den misstänkte eller försvararen får läsa igenom polisens uppteckningar.

Med vänliga hälsningar,

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (461)
2020-09-20 misstänkt för narkotikabrott, vad får polisen göra?
2020-09-18 Slutdelgivning - Vad innebär det?
2020-09-16 Kallelse till förhör, vittne eller brottsmisstänkt?
2020-09-14 Vem kan polisanmäla ett brott och hur ser processen ut?

Alla besvarade frågor (84391)