Rätten att ta del av förhöret under en pågående förundersökning

Hej! Var på förhör ang ringa brott och jag skulle gärna vilja ta del av vad jag sa under förhöret. Är detta något jag har rätt till?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om du har blivit delgiven misstanke för brottet har du enligt RB 23:18 1 st p. 2 att fortlöpande ta del av vad som förekommit vid förundersökningen, allt eftersom denna fortskrider. Detta sker om åklagare finner att det kan ske utan men för utredningen. "Men för utredningen" skulle kunna föreligga om den misstänkte riskerar att anpassa sin historia efter det som framkommit i utredningsmaterialet. Det presumeras dock att det INTE föreligger något men och åklagaren måste ange konkreta skäl för att bryta denna presumtionen.

Det är annorlunda om du inte blivit delgiven misstanke för brottet eftersom då står du formellt inte som anklagad. Istället prövas din rätt att ta del av förhöret i enligt 18 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, eftersom det är fråga om allmän handling.

Notera att enbart för att du är förhörd innebär inte att du per automatik är misstänkt för brottet. Varken vittnen eller ens målsägande är part i en pågående förundersökningen och har därför inte samma rättigheter som en tilltalad. Detta bygger på tanken att en tilltalad ska ha möjlighet att ta del av utredningen för att kunna bemöta det han eller hon står misstänkt för och försvara sig i en rättsprocess. Ett sådant behov föreligger inte för vittnen eller målsägande. Notera också att rätten att fortlöpande ta del av förundersökningen innefattar inte någon rätt att få kopior av handlingar. Rätten tar istället sikte på att den misstänkte eller försvararen får läsa igenom polisens uppteckningar.

Med vänliga hälsningar,

André TitoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”