Rätten att inte straffas två gånger?

2020-08-19 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Om en person fejkar sin egen död genom att iscensätta sitt eget mord, och personen som då "mördar" åker fast och sitter av sin tid, vad händer då? Får den som åker dit då utföra dådet på den som fejkade sin död? Den kan ju inte bli bestraffad två gånger för att ha mördat samma person?Får man ens fråga såna här Shower Thoughts?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida en person som oskyldigt dömts för ett mord som ej ägt rum (och sedan avtjänat det straffet) då får fullgöra brottet och döda den som iscensatte sin död utan att straffas för det.

Man ska inte straffas två gånger för samma gärning

Det är riktigt som du säger i den fråga att det inte är möjligt att straffas två gånger för att ha dödat samma person, mer precist kan man säga att man inte ska straffas två gånger för samma gärning. Principen kallas på latin för ne bis in idem och härstammar från den romerska rätten. Den kommer till uttryck bland annat artikel fyra i sjunde tilläggsprotokollet till europakonventionen som gäller som svensk lag.

Bedömning av ditt exempel

I ditt exempel så har emellertid personen som först dömdes (till en början) faktiskt inte dödat någon. Personen kan då bli fri genom att begära resning hos högsta domstolen (HD). Detta förfarande regleras i rättegångsbalken (RB) 58 kap. Om resning beviljas ska HD skicka målet till den tingsrätt som först dömde personen. Om det är uppenbart att personen är oskyldig kan HD i vissa fall direkt ändra domen (58:7 RB). När personen är satt på fri fot har han eller hon antagligen rätt till skadestånd för den tid som han eller hon satt felaktigt frihetsberövad.

Om personen efter att han eller hon blivit frisläppt skulle döda den person som iscensatte sin död skulle han eller hon kunna dömas för mord precis som vilken annan mördare som helst, rätten att inte straffas två gånger för samma gärning (ne bis in idem) aktualiseras inte eftersom det inte rör sig om samma gärning. I det första målet hade ju personen de facto inte dödat någon, han blev felaktigt dömd.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1119)
2021-01-25 Kan jag få hjälp att överklaga till kammarrätten
2021-01-21 Kan en gärningsman förlikas med ett brottsoffer och därmed förhindra en domstolsprocess?
2021-01-20 Verkställighet av dom
2021-01-18 Kan detta vara ett fake mail från polisen, och är det olagligt?

Alla besvarade frågor (88495)