Rätten att få återgå till samma tjänst efter föräldraledigheten

2017-08-20 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej, min sambo har varit föräldraledig i samband med att vår son föddes. Strax innan hon gick på föräldraledighet så fördelades hennes arbetsuppgifter upp till andra avdelningar inom företaget pga att hon skulle försvinna och hon skulle senare få tillbaka dessa. Min fru jobbar på ett mindre kontor i Göteborg medans huvudkontoret ligger i Stockholm, det har funnits en önskan om att centralisera all administration dit och det är tydligt att de mindre kontoren runt om i Sverige känt av detta.Nu är hon tillbaka på arbetet men mycket av hennes arbetsuppgifter har fortfarande inte gått tillbaka till henne och nu så har det kommit ett varsel om att all administration skall outsourcas externt, utan just den administration som finns i Stockholm. Är det inte så att min sambo har rätt att efter föräldraledighet få tillbaka sina gamla arbetsuppgifter/jobb som inte skall försvinna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Efter en föräldraledighet har man rätt att återgå till samma tjänst eller om det inte är möjligt, till ett likvärdigt eller liknande arbete som är förenlig med dennes anställningsavtal eller anställningsförhållande. En arbetsgivare får inte heller missgynna arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet vilket framgår av 15-16 §§ föräldrarledighetslagen (FL). Om anställningen inte finns kvar pga tex en omorganisation vilket det verkar vara i detta fallet, så måste arbetsgivaren som sagt erbjuda en likvärdig tjänst, dvs på motsvarande nivå, motsvarande arbetsuppgifter och lön etc.

Enligt föräldraledighetslagen är det förbjudet för en arbetsgivare att missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet. Med missgynnande avses en handling eller en underlåtenhet som försätter en arbetstagare i ett sämre läge eller där en behandling kan sägas medföra skada eller nackdel för henne eller honom. Det krävs också ett orsakssamband mellan missgynnandet och föräldraledigheten. Det är sambon som i så fall måste bevisa att ett sådant samband finns (se 24 § föräldraledighetslagen). Det ställs dock inte höga krav på att visa samband. Exempelvis som i detta fallet omplacerades hennes arbetsuppgifter en tid före ledigheten och under ledigheten. Hade det då från början inte funnits några planer på omplacering innan hon hade planer på att ta ut ledighet så borde det räcka som samband.; det gäller i synnerhet om arbetsgivaren inte kan ge något annat bra skäl till varför omplaceringen har skett.

Är det inte så att min sambo har rätt att efter föräldraledighet få tillbaka sina gamla arbetsuppgifter/jobb som inte skall försvinna?

Det stämmer att din sambo har rätt att få tillbaka den tjänst hon hade innan om den finns kvar. Men är det så att arbetsuppgifterna inte längre finns kvar så kan fråntagandet av hennes arbetsuppgifter ej anses ha samband med föräldraledigheten. Det verkar ju trots allt som att huvudkontoret ska ta över stora delar av hennes tjänst. Arbetsgivaren kommer då hävda att borttagandet av uppgifterna hör ihop med ekonomiska och organisatoriska skäl vilket anses som ett godtagbart skäl för omplacering av din sambo. Dock åligger det då arbetsgivaren att vidta en rätt så omfattande omplaceringsutredning enligt 7 kap 2 § 2 st LAS där hennes arbetsgivare ska försöka omplacera henne till liknande tjänst som hon hade innan. Omplaceringsskyldigheten är i princip vidsträckt och omfattar alla lediga befattningar i hela arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren ska alltså så långt som möjligt försöka hitta samma befattning, annars försöka söka alternativa lösningar där din sambos intressen kan tillgodoses.

Hoppas det var svar på din fråga. Undrar du något mer är det bara att höra av sig igen!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?