Rätten att få anställning omvandlad till en tillsvidareanställning

2017-01-26 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag har sedan år 2013 jobbat i butik under olika anställningsformer. Jag har haft tidsbegränsade anställningar i form av vikarierande (12 månader) och allmänt visstidsanställd (13 månader) sedan år 2013. I mitt kollektivavtal står det att "Under en 5-årsperiod får anställd under detta avtal inneha en tidsbegränsad anställning i max 24 månader" innan den ska övergå till en tillsvidareanställning. Men jag har alltså haft olika tidsbegränsade anställningar under 25 månader inom mindre än en 5-årsperiod, utan att min anställning övergått till en tillsvidareanställning. Som jag förstått det har alltså min arbetsgivare begått avtalsbrott, stämmer det? Vad kan jag i så fall göra åt saken?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om anställningar hittar du i Lagen om anställningsskydd (LAS).

Enligt reglerna i LAS så ska en allmän visstidsanställning övergå till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos en arbetsgivare i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, LAS 5 a § st. 1 p. 1. Samma sak gäller för ett vikariat, se LAS 5a § st. 3. Du måste alltså ha arbetat i totalt mer än två år antingen som allmän visstidsanställd eller som vikarie för att ha rätt till denna omvandling.

En arbetstagare har också rätt att få sin allmänna visstidsanställning omvandlad till en tillsvidareanställning om denne har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och dessa anställningar har följt på varandra, LAS 5a § st. 1 p. 2. Detta innebär att om du uppfyller tvåårs-kravet, men du pågrund av att du haft olika tidsbegränsade anställningar emellan överskrider femårsperioden så har du fortfarande rätt till omvandlingen. Det krävs dock att det inte gått mer än sex månader mellan anställningarna, LAS 5a § st. 2.

Som exempel så kan du alltså arbeta två år som allmän visstidsanställd och inom tre månader efter tjänsten tagit slut få ett vikariat på två år och sedan inom tre månader få en säsongsanställning på ett år. Du har då inte haft en allmän visstidsanställning i mer än två års tid, men du har passerat femårsperioden. Om du efter säsongsanställningen då får en allmän visstidsanställning i exempelvis en månad hos samma arbetsgivare så kommer du ha haft en allmän visstidsanställning i mer än två år och enligt denna regel därför få din allmänna visstidsanställning omvandlad till en tillsvidareanställning trots att femårsperioden är passerad. Detta är ett skydd mot att arbetsgivare missbrukar tidsbegränsade anställningar för att undvika att de omvandlas till en tillsvidareanställning.

Eftersom LAS 5a § är semidispositiv så kan man genom kollektivavtal frångå dessa bestämmelser, LAS 2 § st. 3. Det är svårt för mig att utifrån citatet av ditt kollektivavtal få en korrekt uppfattning om hur detta har reglerats för din arbetsplats. Det är därför också svårt för mig att svara på om din arbetsgivare har brutit mot kollektivavtalet.

Enligt reglerna i LAS så har du dock inte rätt till en tillsvidareanställning om du endast har arbetat tolv månader som allmän visstidsanställd och tretton månader som vikarie eftersom du därför inte arbetat i mer än totalt två år på respektive tjänst, jmf LAS 5 a §.

Vad man kan göra när en arbetsgivare har brutit mot kollektivavtal eller reglerna i LAS är att kräva skadestånd, se LAS 38 § alternativt sanktionsmöjligheter i kollektivavtalet. Arbetstagaren kan också yrka att en tidsbegränsad anställning som strider mot lagen ska förklaras gälla tills vidare, LAS 36 §.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Du är också välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?