Rätten att avsäga sig sin arvsrätt

2015-11-04 i Arvsavstående
FRÅGA
här Min dotter har sagt att hon inte vill ha någonting efter mig när jag dör, jag sa då till henne att man kan inte skriva bort ett biologiskt barn, men hon sa att det kan man visst.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga gäller om din dotter kan avstå från rätten att få din kvarlåtenskap efter att du dör. Din fråga rör alltså arv och arvsavstående och regler om detta kan du hitta i ärvdabalken som du hittar här.

Om din dotter vill avstå från sin arvsrätt kan hon göra det genom en skriftlig handling. I handlingen ska hon uttrycka sin vilja att avstå från arvet. Avståendet måste göras skriftligt och om handlingen inte är skriftlig kommer avståendet inte att accepteras, se 17 kap. 2 § ärvdabalken som du hittar här. För att regeln ska få giltighet är det viktigt att din dotter gör det under din livstid och inte efter din död. Hon får inte heller vara omyndig, dvs. under 18 år.

Det kan vara värt att notera att, om din dotter avstår från det du lämnar efter dig efter din död, kommer hennes barn inte heller att kunna ta del av ditt arv. Om din dotter dör direkt efter dig kommer alltså hennes barn inte få del av din kvarlåtenskap.

Det kan vara viktigt att du även är medveten om att det endast är din dotter som kan avsäga sig från sitt anspråk på ditt arv. Om du som förälder skriver ett testamente om att din dotter inte ska få något av ditt arv, kommer testamentet att i den delen endast accepteras om din dotter godkänner testamentet. Om din dotter accepterar testamentet är det viktigt att godkännandet sker genom påskrift på testamentet eller avskrift på annat sätt.

Som rekommendation skulle jag råda er att din dotter själv skriver en skriftlig handling där hon uttrycker sin vilja att avstå från din kvarlåtenskap. Någon tvist mellan dig och din dotter skulle troligtvis inte uppstå då. Om din dotter är omyndig har ni inget annat val än att vänta tills hon blir myndig.

Hoppas detta gav ett svar på din fråga! Om det finns några oklarheter eller någon följdfråga är du välkommen att höra av dig igen.

Hasan Erdogan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (315)
2020-11-15 Går skulden i arv? Hur avsäger man sig sin rätt till arv?
2020-11-11 Arv vid arvsavstående respektive arvsavsägelse
2020-11-09 Kan en bröstarvinge avsäga sig sitt arv?
2020-10-30 Ärver man skulder som föräldrarna var skyldiga att betala?

Alla besvarade frågor (86486)