FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/06/2013

Rätten att åberopa ett fel i bostadsrätt efter tillträdesdagen

Jag har köpt en bostadsrätt och anlitade ingen besiktningsman för att det inte fann några kända skador på lägenheten enligt ägaren. Inflyttningsdagen la jag mörke till skador på parkettgolvet under kylskåpet, nu undrar jag hur jag ska gå till väga ?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga,

En bostadsrätt utgör lös egendom i lagens mening, således tillämpas felreglerna i (1990:931) Köplag (KöpL) – se (https://lagen.nu/1990:931).

Huruvida ett fel föreligger bedöms i huvudsak enligt vad som följer av köpeavtalet (17 § KöpL). Är dess skick inte omnämnt utgör ett fel eller en brist i bostadsrätten vad köparen vid köpets ingående inte kände till och inte heller med fog kunnat förutsätta. Detta är en bedömningsfråga och omständigheter under vilket köpet ägt rum ska tas i beaktande. En omständighet såsom bostadsrättens skick i övrigt är av betydelse vid bedömningen.

Köparen får inte åberopa ett fel han måste antas ha känt till vid köpet (20 § KöpL) inte heller får köparen åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen. Avgörande för huruvida Du efter tillträdesdagen kan åberopa skadan på parkettgolvet är om det möjligen inte kunnat upptäckas vid undersökningstillfället. Om så är fallet gäller påföljderna för fel i vara som återfinns i 31-40§§ KöpL.

Viktigt att påpeka är att reklamation enligt köplagen skall ske inom skälig tid efter det att köparen märkt eller bort märka felet (32 §  st.  1 KöpL).

Vänligen,

Rosa Nicole AbasRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”