Rättelse vid oriktig uppgift kräver att det sker på eget initiativ

2019-06-05 i Inkomstskatt
FRÅGA
Skatteverket har beslutat om revision av mitt enskilda firma. Jag vet att det finns fel i bokföringen för året 2018 som skall revideras till ett belopp på ca 80 000 kr. I inkomstdeklarationen har 28 000 återlagts. Vad skall jag göra skall jag göra en rättelse innan revisionen?Liknande fel finns även tidigare år. Borde jag göra en självrättelse för alla år jag tror det finns fel i bokföringen?Tack för att ni tar er tid.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vid oriktig uppgift utgår skattetillägg
Om det är så att du har lämnat oriktig uppgift, alltså om du har lämnat felaktig uppgift eller om uppgifter har utelämnats, finns det risk att du måste ta ut skattetillägg, 49 kap. 4 § och 5 § skatteförfarandelagen (SFL).

Rättelse kräver att det sker på eget initiativ
Du kan undslippa skattetillägg om du på eget initiativ rättar till den oriktiga uppgiften, men för att det ska godtas just att det ska vara på eget initiativ. I de lägen då Skatteverket informerar om en generell kontroll, likt ett beslut om revision, anses rättelsen inte ha skett på eget initiativ, 49 kap. 10 § SFL. Detta innebär dessvärre att du inte kommer att hjälpas av att göra en rättelse.

Efterbeskattning
Gällande att liknande fel finns även från tidigare år så har Skatteverket, under förutsättning att det är fråga om oriktig uppgift även i dessa fall, rätt att utföra efterbeskattning sex år bakåt i tiden, 66 kap. 27 § SFL. Det innebär att om Skatteverket finner oriktiga uppgifter gällande beskattningen så kommer skattetillägg bli aktuellt även då, 49 kap. 4 § och 5 § SFL.

Jag är med andra ord rädd att det inte finns mycket att göra i det här läget, annat än att i framtiden se över bokföringen och deklarationen ordentligt.

Hoppas att svaret i alla fall gav dig någon ledning, lycka till framöver!

Vänliga hälsningar

Josefine Björling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (140)
2019-11-30 Ska aktiegåva till anställda beskattas?
2019-11-27 Behöver jag deklarera för 10 000kr jag tjänar på min konst?
2019-10-29 Är det möjligt för ett företag att betala ut lön långt efter intjänandetiden?
2019-10-27 Räknas bostadstillägg som en inkomst?

Alla besvarade frågor (75314)