Rättegångskostnader vid vårdnadstvister?

Hej. Min motpart i ett vårdnadsmål har återkallat sitt yrkande om verkställighet gällande umgänge. Nu vill motparten yrka om att jag ska betala dennes rättegångskostnader trots att denne initierade yrkandet samt återkallade det. Min fråga är, kan jag komma att betala detta nu? Vi har inte haft rättegång än.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln gällande rättegångskostnader vid tvistemål är att den tappande parten, dvs. den "förlorande" parten, betalar, se 18 kap. rättegångsbalken.

Ett undantag till detta gäller tvister rörande vårdnad av barn och detta regleras i 6 kap. 22 § föräldrabalken.

Denna bestämmelse undantar bestämmelserna i rättegångsbalken om att den tappande parten ska betala och stadgar istället att vardera parten ska betala sin egen rättegångskostnad. Ena parten kan dock få betala motpartens rättegångskostnad helt eller delvis om parten har förfarit på ett klandervärt sätt, exempelvis om parten har inlett en onödig rättegång, 18 kap. 3 § rättegångsbalken , eller betett sig vårdslöst, uteblivit från rättegång m.m. 18 kap. 6 § rättegångsbalken , eller om det annars finns särskilda skäl.

Jag kan inte se att det finns några lagstadgade skäl till att du ska bli skyldig att betala motpartens kostnader, såvida inte några särskilda skäl föreligger som inte framgår av din fråga som gör att ska ha ansetts förfarit på ett klandervärt sätt. Dock tyder det utifrån din fråga snarare på att det är din motpart som har inlett ett onödigt förfarande då personen dels initierat förfarandet samt återkallat sitt yrkande.

Vänlig hälsning,

Linn NybergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”