Rättegångskostnader vid vårdnadstvist

FRÅGA
Jag ska ansöka om ensam vårdnad men måste jag betala för advokat eller kan jag få staten att betala?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att den förlorande parten i ett mål betalar motpartens rättegångskostnader, se 18 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) (här). Dock så finns en särskild reglering gällande vårdnadsmål.

I föräldrabalken (FB) (här) finns bestämmelser om bl.a. vårdnad och vårdnadstvister. Som huvudregel gäller att varje part i ett mål som rör vårdnad, umgänge eller boende, ska stå för sina egna rättegångskostnader, se 6 kap. 22 § FB (här). Det är alltså inte staten som betalar kostnader för att anlita en advokat i mål gällande vårdnad.

Det finns dock ett antal situationer då en part kan bli tvungen att betala motpartens rättegångskosntader. Exempel på sådanna situationer är om det visar sig att det inte funnits någon anledning till rättegången (om den varit onödig) eller om den vinnande parten gjort sig skyldig till något fel eller försumligt i processen, se 18 kap. 3 § RB (här). En part kan också bli skyldig att ersätta motpartens kostnader om man har fördröjt målet till exempel genom att inte komma till rätten eller förfara vårdslöst eller om man på något annat sätt genom försumlighet har skapat merkostnader för motparten.

Värt att nämna är att det finns någonting som kallas rättsskydd vilket är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Rättsskyddet innebär att din försäkring täcker dina kostnader för ett ombud i samband med tvister som rör privatlivet. Det krävs dock att försäkringen är tecknad innan tvisten uppstod.

Huvudregeln är alltså att varje part står för sina kostnader i mål som rör vårdnad och alltså inte staten.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (227)
2020-10-08 Måste jag stå för rättegångskostnaderna (brottmål)?
2020-10-04 Kan man få ersättning för juridisk konsultation i FT-mål?
2020-09-27 missnöjd med offentlig försvarare
2020-09-27 Behöver jag betala något om min bot tas upp av domstol?

Alla besvarade frågor (85251)