Rättegångskostnader vid ringa narkotikabrott

FRÅGA
Hej,Den här våren arbetar jag med en uppsats som studerar droganvändare som har fällts för ringa narkotikabrott (väldigt kortfattad förklaring) och jag tipsades om att man kunde höra av sig till er med ett par frågor om man, som jag, har lite svårt att navigera Sveriges lagbok.- Om man fälls för ringa narkotikabrott i domstol, blir man då skyldig att betala rättegångskostnaderna? Vilka kostnader, mer specifikt, är det man krävs betala?- Om man inte kan betala dessa, går det då vidare till inkasso för att sedan skickas till Kronofogden (om det inte betalas till inkasso, det vill säga)?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
Vi kommer att se till Rättegångsbalken (1942:740), som förkortas RB, som reglerar rättegångskostnader.

Rättegångskostnader
Som huvudregel skall man betala rättegångskostnaderna om man fälls för ringa narkotikabrott i domstol. Det är framförallt kostnaderna som staten har haft för att ersätta den offentliga försvararen (31 kap. 1 § 1 st. RB). Man skall även som regel ersätta staten för både provtagning och analysen av urinen som har behövts för domen, alltså de bevis som åklagaren behövt för domen (31 kap. 1 § 1 st. RB).

Undantag
Ersättningsskyldigheten till staten kan sättas ned om det finns skäl för det. Man skall ta hänsyn till den tilltalades brottslighet, personliga och ekonomiska förhållanden (31 kap. 1 § 4 st. RB). Om man inte har någon inkomst eller en låg inkomst kan staten stå för kostnaden för försvararen.

Vad händer om man inte kan betala?
Det är Rättshjälpsmyndigheten som sköter krav på återbetalning av rättegångskostnader. I brottmål får man först ett krav från Kammarkollegiet som säger hur mycket man skall betala, om man inte betalar lämnas sedan kravet direkt till Kronofogdemyndigheten. Du kan läsa mer om detta på Rättshjälpsmyndighetens hemsida: www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (241)
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?
2021-04-09 betala rättegångskostnader i brottmål?
2021-02-21 Kan målsägande behöva betala rättegångskostnader?
2021-02-14 Indrivning av rättegångskostnader

Alla besvarade frågor (93151)