Rättegångskostnader vid överklagande av brottmål till hovrätten

Om jag överklagar ett brottmål till hovrätten och förlorar. Blir jag då ersätningsskyldig till staten för rättegångskostnaderna och advokatkostnaderna? Min inkomst är ca 108000/år.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att en tilltalad som döms för ett brott ska ersätta staten för det som betalats av allmänna medel i ersättning till försvarare, 31 kap. 1 § 1 st. rättegångsbalken (RB). Som ersättningsgilla kostnader räknas dock endast vissa av statens kostnader. Det gäller först och främst de av domstolen fastställda kostnaderna för offentlig försvarare. Även kostnad för hämtning av den tilltalade till domstolen är ersättningsgilla. Utöver detta gäller ersättningsskyldigheten det som enligt domstolens beslut utgått av allmänna medel för provtagning och undersökning av blod och urin som avser den tilltalade och som har gjorts för utredning om brottet.

Dock begränsas ersättningsskyldigheten enligt 31 kap. 1 § 3 st. RB som säger att den tilltalade inte ska behöva betala mera av kostnaden för försvaren än vad han eller hon skulle ha fått betala i rättshjälpsavgift vid rättshjälp enligt rättshjälpslagen.

Ersättningsbeloppet får sättas ned eller efterges om det finns skäl till det med hänsyn till den tilltalades brottslighet eller hans eller hennes personliga och ekonomiska förhållanden, 31 kap. 1 § 4 st. RB.

Sammanfattningsvis så kommer du, om du fälls i hovrätten, troligtvis att få betala en viss del av statens rättegångskostnader, exempelvis för din offentliga försvarare (om du har en sådan), för ev. kostnader för hämtningar till domstol och för ev. provtagningar och undersökningar av blod/urin.

Din ersättningsskyldighet kan dock sättas ned pga. dina ekonomiska förhållanden. Huruvida det kommer ske i detta fall kan jag dock inte uttala mig om eftersom det beror på hur målet i sin helhet ser i förhållande till din ekonomiska situation.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo