Rättegångskostnader vid hastighetsöverträdelse

FRÅGA
Om man inte betalar, alltså inte godkänner ett strafflörelägganda från åklagaren angående hastighetsöverträdelse och målet går till tingsrätten. Om man då döms i tingsrätten, kan man då bli skyldig att betala mer än sina böter, ex andra omkostnader?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Enligt huvudregeln ska den som dömts i ett brottmål ersätta staten för hela eller delar av kostnaderna för offentlig försvarare samt kostnader för hämtning och diverse provtagningar och undersökningar (se 31 kap. 1 och 2 § rättegångsbalken (RB)).

I mål om hastighetsöverträdelse tilldelas man vanligen inte någon offentlig försvarare, vilket innebär att du inte kommer ådra dig några försvararkostnader såvida du inte anlitar ett eget ombud. Förutsatt att du tar dig till rättegången och att inga blodprov och liknande har tagits kommer du alltså inte bli ersättningsskyldig för övriga kostnader.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (248)
2022-01-13 Omfattas rättshjälp av rättegångskostnader vid tappat mål?
2021-12-01 Rättegångskostnad återkallat mål och partssuccession
2021-11-21 Vad innebär "tidsspillan"?
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?

Alla besvarade frågor (98708)