Rättegångskostnader underhållstvist

FRÅGA
Föräldrar kan inte komma överens om ett underhållsbidrag. Om man vill ta ärendet till domstol, vad skulle det kosta (om det kostar något)? Om det finns kostnader vem betalar (den som har förlorat rättegången eller båda sidor)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst betalar man en ansökningsavgift till tingsrätten när man ansöker om stämning, den kan variera beroende på hur mycket pengar tvisten handlar om. Men eftersom det i detta fall rör underhåll skulle jag tro att det rör sig om ett förenklat tvistemål(se förenklade tvistemål :1 kap. 3d § rättegångsbalken., dvs. det som yrkas överstiger inte ett belopp som är mer än hälften av ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2016 uppgår till 44 300 kronor.

Sedan ska man betala de så kallade rättegångskostnaderna. Dessa kostnader består av till exempel juridiska ombud och kostnader för bevisning. Som huvudregel ska den förlorande parten betala den andras rättegångskostnader. Om föräldrarna skulle ingå en förlikning angående underhållsbidraget måste vardera parten vanligtvis betala sin egen rättegångskostnad. Dock som jag nämnde innan om det är fråga om ett mindre mål rörande en mindre summa pengar kan det vara ett förenklat tvistemål och i dessa fall får normalt vardera parten själv stå för sina rättegångskostnader. Att säga vad dessa kostnader exakt skulle bli är väldigt svårt att säga då det helt beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Men överlag skulle jag säga att det är väldigt dyrt att ta en tvist till domstol och det är mer ekonomiskt att försöka komma överens sinsemellan om underhållet.

Jag skulle rekommendera föräldrarna i fråga att komma in med fler uppgifter till oss, såsom inkomst, ålder på barnen osv. och ställa frågan via vår Express tjänst så kan våra jurister där komma fram till vad som ungefär är ett rimligt underhåll att betala ut. Ev. om de vill gå vidare till domstol kan vi göra en mer utgående utredning om vad det ungefär kan kosta när vi har lite mer uppgifter. Följ länken här för att ställa en express fråga.

Hoppas detta var till hjälp.

Med Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (231)
2020-11-25 Vad kostar det att driva ett ärende om obetald faktura till domstol?
2020-10-31 Kan jag delbetala rättegångskostnader?
2020-10-29 Rättegångskostnader vid talan mot kommun eller tjänsteman
2020-10-27 När blir du ersatt för dina rättegångskostnader i småmål och vad ingår?

Alla besvarade frågor (86668)