Rättegångskostnader till ombud vid den tappande motpartens insolvens

FRÅGA
Motparten skall ersätta mig för del av rättegångskostnader enl. dom.Motparten saknar tillgångar för betalning (är arbetslös, har redan skulder hos Kronofogden). Jag krävs på hel summa rättegångskostnader ( dvs även part som motparten inte kan ersätta mig) av mitt ombud. Min rättsskyddsförsäkring tar över 80% av helsumman ( även övertar fordran mot motparten hos Kronofogden, 80% av motpartens skuld)FRÅGA: Är jag då tvungen att ta över motpartens obetalda skuld till mig, på mig? Jag har fått ett slutdatum för betalning av från mitt ombud.
SVAR

Hej! Tack för din fråga till Lawline.

De kostnader som du har till ditt ombud utgör del i det avtal som du ingått med ombudet. Du är därför skyldig att betala enligt avtalet.

Samtidigt har du enligt 18 kap rättegångsbalken rätt till ersättning för dina rättegångskostnader från motparten om denne tappar målet, vilket verkar ha varit fallet i din process. Här är det viktigt att komma ihåg, om inte annat anges i avtalet med ditt ombud, att du är skyldig att prestera enligt avtalet oavsett motpartens (o)betalningsförmåga. Motpartens ersättningsskyldighet är med andra ord en rättslig angelägenhet mellan dig och motparten och ditt ombuds rättsliga anspråk är alltså helt oberoende av detta.

Martin Cronsioe
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (218)
2020-07-03 Kan jag få tillbaka mellanskillnaden för rättegångskostnaderna?
2020-06-30 Hur får jag ersättningen för rättegångskostnaderna som domstolen tillerkänt mig och tillkommer ränta?
2020-06-27 Vem betalar för försvararen?
2020-06-25 Måste jag betala rättegångskostnaderna i brottmål?

Alla besvarade frågor (81689)