Rättegångskostnader i vårdnadstvist

FRÅGA
Hej jag och mitt ex har begärt skilsmässa som nu har gått igenom sedan ett par månader tillbaka, vi har en vårdnads tvist som kommer bli en stor rättegång nu i sommar jag har ingen advokat längre för att det tyvärr blev för dyrt men jag undrar vem står för rättegångs kostnader går staten in och betalar detta eller är det vi själva som gör det, rättegången kommer hållas i Göteborgs tingsrätt ??
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som huvudregel i vårdnadsmål ska vardera part stå för sina egna rättegångskostnader (se 6 kap. 22 § föräldrabalken).

Det finns dock undantag till huvudregeln som kan leda till att den ena parten även får stå för motpartens rättegångkostnader. Man ska då ha agerat på ett försumligt sätt i processen. Exempel på försumlighet kan vara att motparten inlett en rättegång utan att den andra parten gett anledning till det, eller om rättegången på annat vis kan anses vara onödig. Man kan även tvingas stå för motpartens rättegångskostnader om man gång på gång inleder ny talan om vårdnad (trots att detta avgjorts flera gånger tidigare). Ingenting i din fråga talar dock för att dessa undantag är tillämpliga varpå huvudregeln om att var och en står sina kostnader förmodligen kommer att gälla i ditt fall.

Det bör även nämnas att det finns något som kallas rättsskydd. Rättsskydd tillkommer ofta som en del i den vanliga hemförsäkringen och innebär att försäkringsbolaget står för en större del av dina rättegångskostnader.

Sammanfattningsvis: Sannolikt kommer du att få stå för dina egna rättegångskostnader men slipper att betala motpartens oavsett tvistens utgång. Det kan vara värt att kolla upp om du omfattas av rättsskydd genom någon försäkring du tecknat.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (246)
2021-11-21 Vad innebär "tidsspillan"?
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?
2021-08-31 Vem är vinnande respektive tappande part i ett tvistemål?
2021-08-29 Hyresmål i hovrätten

Alla besvarade frågor (97338)