Rättegångskostnader i vårdnadsmål m.m.

Jag och mitt ex har delad vårdnad om barnen.

Vår relation har dock varit mycket infekterad den senaste tiden, och mitt ex har skickat många elaka och aggressiva sms, och hotar ofta med att "ta barnen", och den senaste tiden har det eskalerat. Exet har t.o.m. förfalskat min namnunderskrift för att byta efternamn på ett av barnen, vilket jag ju givetvis kan bevisa.

Skatteverket skickade kopian och det är uppenbart att det inte är min namnteckning (vilket jag ju är oerhört tacksam för), och jag är livrädd att även papper om att jag går med på att barnen flyttar med exet (som är på väg att flytta en bra bit) undertecknas på samma sätt.

Nu ska exet dock ansöka om ensam vårdnad.

Som jag förstått det kommer jag, även om jag blir vinnande part, betala mina egna rättegångskostnader, stämmer det?

Då kan mitt ex ju göra samma sak om och om igen, vilket kommer ruinera mig.

Räknas förresten hot om att ta barnen och liknade saker som hot rent juridiskt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Utgångspunkten är att den förlorande parten betalar motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken). Dock så finns det en särskild reglering gällande vårdnadsmål. Här gäller istället huvudregeln att vardera parten står för sina egna rättegångskostnader, oavsett utgången i målet (6 kap. 22 § föräldrabalken). Emellertid finns det undantag från denna situation där ena parten även kan tvingas bära motpartens rättegångskostnader. Exempel på undantag är fallet då en part har föranlett en onödig rättegång eller under rättegången förfarit på ett klandervärt sätt. Detta innebär att ditt ex kommer stå risken för att han behöver betala även dina rättegångskostnader om han, utan rimligt skäl, inleder flera rättegångar mot dig.

Hot om att ta barnen bör vanligen inte straffrättsligt ses som ett olaga hot, men det beror på hur omständigheterna är. För att det ska vara frågan om olaga hot krävs att en person hotar med brottslig gärning som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade, annan eller egendom (4 kap. 5 § brottsbalken). Dock kan hot och liknande få betydelse i bedömningen av vårdnaden.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”