Rättegångskostnader i konkurs

Hej,

Vad händer om jag vinner ett tvistemål och motparten tilldöms att betala mina rättegångskostnader (ca 75 000 kr), men inte har råd? Jag är en privatperson, motparten ett företag. Kravet hamnar hos Kronofogden, men det finns ingenting att mäta ut och ev kommer företaget att begära sig själva i konkurs. Det finns många parter som har krav mot företaget.

Vem står för min advokats räkning? Är det jag som betalar den och förmodligen bli utan pengar från min motpart, eller är det advokatfirman som helt enkelt är förloraren i detta?


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Reglerna för rättegångskostnader i tvistemål vid tingsrätten hittar du i Rättegångsbalkens (1942:740) 18e kapitel (https://lagen.nu/1942:740). huvudregeln att den förlorande parten står för vinnarens rättegångskostnader, 18:1. Glöm ej att yrka för att få ersättning för dina rättegångskostnader innan huvudförhandlingen avslutas, 18:14.

Som du påpekar kan det bli problem om företaget sätts i konkurs. Om det finns många andra fordringshavare kommer det vara svårt för dig att få ersättning för dina kostnader eftersom rättegångskostnader inte har någon särskild eller allmän förmånsrätt enligt förmånsrättslagen https://lagen.nu/1970:979() i det här fallet.

Då kan det istället vara intressant att se om någon annan kan bli ersättningsskyldig. Beroende på omständigheterna i fallet så skulle ansvarsgenombrott vara aktuellt. Det innebär att företagets företrädare (VD & styrelse) kan bli betalningsskyldiga, Märk väl att detta är ganska ovanligt och händer endast under särskilda omständigheter. Företaget måste till exempel vara underkapitaliserat och drivas mest för företrädarnas egna syften än att uppnå vinst i bolaget.

Som det ser ut nu så tror jag tyvärr att det blir svårt att få ersättning ifall det inte finns något att utmäta. Det blir förmodligen du som får betala ditt ombud. Advokatsamfundet har särskilda regler för hur advokater får ta betalt, och det är därför mycket troligt att du kommer bli fakturerad enligt en timtaxa. Svenska advokater får ej ta betalt en procentsats av ett potentiellt förlikningsbelopp enligt samfundets regler.

Jag tycker du ska ta upp detta med din advokat.

Vänligen,

Philip IdeströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”