Rättegångskostnader, förenklat tvistemål (småmål)

FRÅGA
Läste; http://lawline.se/answers/4769Räknas inte detta som ett småmål?/Victor Möller, victor@am3.se 0733712982
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag antar att du tänker på rättegångskostnaderna när du nämner "småmål".

Du har helt rätt i att det är ett förenklat tvistemål och att den förlorande parten inte behöver betala motpartens samtliga rättegångskostnader. Detta eftersom det tvistade värdet uppenbart understiger hälften av prisbasbeloppet, vilket år 2015 är 44 500 kronor.

I 18 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740) stadgas vilka kostnader som får krävas av motparten:

Ersättning för rättegångskostnad får inte avse annat än kostnad för:

1. rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle för varje instans och med ett belopp som motsvarar högst den ersättning som betalas för rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) under en timme,

2. ansökningsavgift eller tilläggsavgift,

3. resa och uppehälle för en part eller ställföreträdare i samband med sammanträde eller, om personlig inställelse inte föreskrivits, resa och uppehälle för ombud,

4. vittnesbevisning,

5. översättning av handlingar.

Den största kostnaden tenderar att vara ombudskostnader, vilka inte behöver ersättas vid ett förenklat tvistemål, med undantag för en rådgivningstimme.

Vänligen

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (225)
2020-09-27 missnöjd med offentlig försvarare
2020-09-27 Behöver jag betala något om min bot tas upp av domstol?
2020-09-26 Rättegångskostnader och förundersökningssekretess
2020-09-16 Vad riskerar jag att förlora i ett FT-mål?

Alla besvarade frågor (84522)