Rättegångskostnader då vinnaren agerat försumligt

FRÅGA
Hej! Jag har fråga om rättegångskostnad.I en rättegång uppgår vinnarens advokatkostnader till 50 000 kr. Hur påverkas förlorarens ersättningsskyldighet för denna kostnad om en påbörjad huvudförhandling fick avbrytas och göras om, därför att vinnarens ombud glömde bort att återkomma till domstolen efter lunchpausen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Frågor om rättegångskostnader är reglerade i 18 kap. Rättegångsbalken (RB). I 18 kap. 1 § RB (här) anges att som utgångspunkt ska den part som förlorat målet ersätta motpartens rättegångskostnader. För att den förlorade parten inte ska drabbas av slarv eller försumlighet från vinnarens sida finns en reglering i 18 kap. 6 § RB som anger att om en part på grund av till exempel försumlighet uteblivit från rättegången och därmed orsakat merkostnader ska den parten själv stå för de kostnaderna, oavsett hur rättegångskostnaderna i övrigt ska fördelas. Om den parten som varit försumlig vunnit målet kommer därmed en avräkning ske för dessa kostnader.

I doktrinen har det uttryckts att exempel på fall som omfattas av 18 kap. 6 § RB är om en part genom försumlighet gör så att huvudförhandlingen måste ställas in eller uppskjutas. Det anges även i doktrinen att en part ska ansvara för sina ombuds handlingar (Zeteo, lagkommentar 18 kap. 6§). Därmed verkar den situation som du beskriver omfattas av ersättningsskyldigheten som anges i 18 kap. 6 § RB, och därmed ska en avräkning ske för de kostnader som har skett på grund av motpartens försummelse.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Perä
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (247)
2021-12-01 Rättegångskostnad återkallat mål och partssuccession
2021-11-21 Vad innebär "tidsspillan"?
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?
2021-08-31 Vem är vinnande respektive tappande part i ett tvistemål?

Alla besvarade frågor (97720)