FrågaPROCESSRÄTTRättegångskostnader31/08/2020

Rättegångskostnader?

Hej. Om en enskild söker att stämma det offentliga, och i denna process ogillas i rätten, vem står för rättegångskostnaderna? Är det alltid den part som ogillas som står för kostnaden eller är det andra regler när det gäller tvistemål mot det offentliga?

Vänligen notera att min fråga specifikt gäller omständigheter gällande det offentliga.

Med vänlig hälsning,

Magnus

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i rättegångsbalken (RB). Utgångspunkten för fördelningen av kostnadsansvaret är att den som förlorar ett mål ska ersätta motparten för dennes rättegångskostnader (18 kap 1 § RB). Om en parts talan avvisas anses den parten som tappande (18 kap 5 § RB).

Det finns fall där den vinnande parten kan tvingas betala samtliga rättegångskostnader. Detta till exempel om den vinnande parten har inlett en rättegång utan att motparten givit anledning därtill eller om den vinnande parten uppsåtligen eller genom försummelse inlett en onödig rättegång (18 kap 3 § RB).

Utgångspunkten i fall där en enskild stämmer det offentliga och stämningen ogillas är att den enskilde ska ersätta statens rättegångskostnader i enlighet med 18 kap 1 § RB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Hittade du inte det du sökte?