Rättegångskostnad vid trafikbrott

Rättegångskostnad vid trafikbrott?

Polisen ansåg att jag inte stoppade vid stopplikt

Jag vägrade skriva på böter. Blir nu rättegång (har ej adv.hjälp)

Vilka kostnader kan drabba mig om jag;

A) fälls (Hur stora kan de iså fall bli cirka)

B) förklaras oskyldig

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Rättegångskostnader i brottmål regleras i 31 kap. RB. Av 1 § framgår att de kostnader som den tilltalade kan förpliktas ersätta staten. Då du inte har någon försvarare är det endast kostnader för hämtning och kostnader för blodprovstagning, blodundersökning, urinprovstagning och urinundersökning som kan drabba dig. Förutsatt att du kommer till rättegången i tid och att inget av nämnda tester skett kan du alltså inte bli ersättningsskyldig.

Blir du friad blir du naturligtvis inte förpliktad att ersätta staten någon kostnad. Däremot kan du (det är dock inte särskilt vanligt) få ersättning för vissa av dina rättegångskostnader, se 2 § för vilka kostnader som kan komma att ersättas. Av vad jag förstår ditt ärende rör det sig främst om kostnaden för att inställa dig hos rätten som kan aktualiseras.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo