Rättegångskostnad mot kommun

FRÅGA
Om en kommun förlorar i ett förvaltnings mål mot mig som enskild, kan kommunen vid överklagande till högre instans yrka på att jag ska betala deras rättegångskostnader?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att om en part i ett förvaltningsmål förlorar så ska denne betala den vinnande partens rättegångskostnader. Det regleras i 18 kap. RB.

Men det finns ett undantag, och det är om den andre parten är en myndighet, och som i din fråga, en kommun. Då ansvarar inte du som förlorande part, som enskild person, att betala kommunens rättegångskostnader.

Så som svar på din fråga - nej, du kan inte ansvara för kommunens rättegångskostnader som enskild.

Jag hoppas att det här gav dig svar på din fråga. Annars är du mer än välkommen att kommentera här nedanför!

Vänligen,

Moa Bodin
Fick du svar på din fråga?