Rättegångskostnad för minderåriga

FRÅGA
Hej. Hur fungerar det när det gäller rättegångskostnader för en person under 18?Jag hade ett Instagramkonto där jag var otroligt dum och la ut rasistiska ploj-inlägg. Kontot var privat, men jag klantade till det och råkade göra det offentligt i ca en dag och det var då de satte fart och många människor såg de. Kontot försvann snabbt men folk sparade bilderna. Skolan jag går på fick reda på det och de polisanmälde mig. Jag hängde aldrig ut någon person så om det skulle bli rättegång vet jag inte vem "offret" skulle tänkas vara. Jag har för mig att jag har läst någonstans att man inte bryter mot någon lag om man publicerar sådant i en sluten grupp (vilket jag gjorde). Men om det nu skulle bli rättegång och jag skulle förlora, hur fungerar det då med rättegångskostnaderna då jag är under 18 och inte har någon inkomst? En annan fråga är vilket straff det skulle bli om jag döms för hets mot folkgrupp eller vad det skulle tänkas vara. Jag är 16 just nu och då detta hände. Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först gå in på vilket brott det kan vara fråga om och sedan på tänkbar påföljd följt av rättegångskostnad.

Brottet

När det förekommer brottsliga handlingar på internet av detta slag är det oftast fråga om förtal eller hets mot folkgrupp. Eftersom du inte utpekade någon särskild person kommer jag att bortse från förtalsbrottet. Brottet hets mot folkgrupp kan vara aktuellt i det fall du, i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning enligt 16 kap 8 § brottsbalken (BrB).

Spridning av uppgift

Det är korrekt det du säger om spridning. Om uttalanden som annars skulle vara att betrakta som hets mot folkgrupp sprids ut till enbart den helt privata sfären (familj eller vänner i privata sammanhang) undgår man att göra sig skyldig till brottet. Däremot är det inte helt klart om det privata Instagramkontot var tillgänglig för enbart personer som ingår i din privata sfär. Oavsett blev kontot offentligt i en dag varför större spridning sannolikt har skett.

Eftersom jag inte vet detaljer om vad ditt instagramkonto innehöll kan jag inte avgöra om det är att betrakta som hets mot folkgrupp, men jag kan säga att genom att kontot blev offentligt har uppgifterna åtminstone spridits.

Potentiell påföljd

Om brottet föreligger och är att betrakta som av normalgraden är påföljden fängelse i högst två år (16 kap 8 § första stycket BrB). Om brottet är ringa ska enbart böter utdelas som straff. I det fall brottet är grovt, vilket det är om uppgifterna har haft särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spridits till ett stort antal personer ska fängelse utdelas; lägst sex månader och högst fyra år (16 kap 8 § andra stycket BrB).

Eftersom jag inte vet innehållet eller omfattning av spridningen kan jag inte avgöra om brottet föreligger eller om det är ringa, av normalgraden eller grovt.

Då du var 16 år när gärningen begicks gäller särskilda straffregler. Exempelvis finns flera andra påföljder än annars, bland annat ungdomsvård, ungdomstjänst och sluten ungdomsvård. Dessutom är det så att domstolen ska iaktta om gärningsmannen är minderårig och kan därigenom välja ett mildare straff än som annars skulle utdömas enligt 29 kap 7 § första stycket BrB. Jag kan tillägga att åklagare kan underlåta att åtala trots att brottet har utretts. Att du är under 18 år ökar sannolikheten för åtalsunderlåtelse (20 kap 7 § rättegångsbalken (RB).

Om rättegångskostnad

I det fall den tilltalade blir fälld är huvudregeln att man betalar för sina försvarskostnader enligt 31 kap 1 § första stycket RB. Däremot kan rättegångskostnaderna sättas ned helt eller delvis beroende på den tilltalades personliga och ekonomiska förhållanden (31 kap 1 § fjärde stycket RB). ditt fall är det därför sannolikt att du inte skulle behöva betala rättegångskostnader i det fall du skulle bli fälld.

Hoppas detta gett dig mer klarhet!

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (248)
2022-01-13 Omfattas rättshjälp av rättegångskostnader vid tappat mål?
2021-12-01 Rättegångskostnad återkallat mål och partssuccession
2021-11-21 Vad innebär "tidsspillan"?
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?

Alla besvarade frågor (98481)