Rättegångskostnad återkallat mål och partssuccession

FRÅGA
Hej,Min pappa drog sin fd sambo till tingsrätten för att driva in en skuld. Innan detta hann gå upp i rätten gick min pappa bort. Jag och mina systrar bestämde oss för att avstå från att driva det och ville avbryta målet då vi inte hade tillräckligt med material för att driva det vidare. Det har alltså inte varit uppe i tingsrätten alls annat än förberedande innan vi lade ner det. Nu misstänker jag att hans ex försöker få oss att betala hennes juristkostnader. Är man skyldig att göra det i när målet aldrig gick till rättegång? Det finns ju ingen vinnare eller förlorare här, eller räknas hon som vinnare då vi lade ner?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag har uppfattat omständigheterna rätt stämde alltså er pappa sin fd sambo, men målet hann inte gå till huvudförhandling innan han gick bort och ni valde att återkalla målet.

Svaret i korthet

Tyvärr blir den som återkallar (lägger ner) ett mål skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Detta gäller dock bara så länge motpartens kostnader är rimliga sett till hur långt målet har hunnit fortgå.

Ett mer utvecklat svar

Regler om rättegång finns i rättegångsbalken (1942:740), RB.

Kostnader innan bortgången

Det som hände rent formellt när han gick bort var att dödsboet övertog hans processuella rättigheter och skyldigheter (RB 13 kap 6 §). I dessa ingick hans anspråk men också hans eventuella skyldighet att betala rättegångskostnader. Detta gäller dock bara den del av rättegångskostnaderna som uppkom innan han avled (RB 18 kap 10 §). När ni sedan ärvde ur dödsboet följde inte skyldigheten med. Det finns dock en bestämmelse om att bodelningen till viss del ska gå tillbaka om alla som hade rätt att få pengar av dödsboet (den fd sambon) inte fått sina pengar (ärvdabalken (1958:637) 21 kap 4 §). Den innebär sammanfattningsvis att ni tillsammans blir betalningsskyldiga för den del av rättegångskostnaderna som var hänförliga till innan er pappa gick bort.

Kostnader efter bortgången

När ni ärvde boet ärvde ni också rättigheten att driva målet vidare (RB 13 kap 6 §). Därmed också rätten att återkalla målet. I och med att ni återkallade målet blev ni tyvärr skyldiga att betala motpartens rättegångskostnader enligt RB 18 kap 5 §. Ni blir alltså också skyldiga att betala rättegångskostnader som uppstått efter bortgången fram till dess att ni återkallade målet.

Kostnaderna måste vara rimliga

Rättegångskostnader måste vara skäliga (rimliga) enligt RB 18 kap 8 §. Eftersom jag inte vet hur lång tid målet tog eller hur invecklat det var kan jag inte svara på vad en skälig kostnad skulle kunna vara.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis verkar det tyvärr som att ni är skyldiga att betala den fd sambons rättegångskostnader. Dessa ska dock vara skäliga, vilket inte går att avgöra utan att veta mer omständigheter.

Vad ni kan göra

Eftersom det är den fd sambon som kan vilja ha pengar av er måste ni inte göra något innan hen agerar. Om hen hör av sig eller inleder ett förfarande vid domstol föreslår jag att ni kontaktar oss på info@lawline.se för att få hjälp att bedöma om kostnaderna är skäliga, eller om ni bör bestrida hens krav.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vidar Wicklund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (248)
2022-01-13 Omfattas rättshjälp av rättegångskostnader vid tappat mål?
2021-12-01 Rättegångskostnad återkallat mål och partssuccession
2021-11-21 Vad innebär "tidsspillan"?
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?

Alla besvarade frågor (98653)