Rättegångskostander

FRÅGA
Hej.Vem betalar rättegångskostnader i en stämning som ogillats, men där den som stämt en annan person (och förlorat) inte har tillräckligt med tillgångar för att kunna betala?
SVAR

Reglerna för rättegångskostnader i tvistemål finns i 18 kap. rättegångsbalken (1942:740) (se denna länk här). Huvudregeln är att den förlorande parten står för vinnarens rättegångskostnader. Detta dock under förutsättning att den vinnande parten yrkat detta under rättegången, se 18 kap. 14 § rättegångsbalken.

När du förlorat målet kommer du ha en skuld till den vinnande parten motsvarande det domstolen bestämt utgöra rättegångskostander samt ränta enligt Räntelagen 6§ (se här) från dagen då domen föll. Betalas inte skulden kan den vinnande parten vända sig till kronofogden och ansöka om verkställighet, https://www.kronofogden.se/Ansokaomverkstallighet.html. Får den vinnande parten av kronofogden ett betalningsföreläggande efter att skulden blivit fastställd gör kronofogden en utredning för att se vilka tillgångar som eventuellt kan utmätas. Du kan också kontakta den du har en skuld till om du vill ha en avbetalningsplan.

Tänk på att en avbetalningsplan inte automatiskt innebär att sökanden tar tillbaka sin ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Så länge inte den sökanden gör det är Kronofogden skyldiga att fortsätta handlägga ärendet och kan utmäta tillgångar för att din skuld ska bli betald.

Kronofogden kan inte frysa räntor eller förhandla om storleken på skulden. Sådana frågor måste du ta med den som du har skulden till.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Julia Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (242)
2021-06-30 rättegångskostnader vid brottmålsdom
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?
2021-04-09 betala rättegångskostnader i brottmål?
2021-02-21 Kan målsägande behöva betala rättegångskostnader?

Alla besvarade frågor (94257)