Rätt värde på aktier

2017-11-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej!Min pappa har gett sina aktier som han själv ärvt 60 år tidigare till mina bröder. Aktierna var vid gåvotillfället värda 14000 kr/st men han gav dem till ett värde av 4000 kr/st.Har han använt rätt värde?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga kan jag inte avgöra huruvida aktierna har överlåtits med rätt värde då det inte framgår i vilket sammanhang värdet har betydelse.

Aktiers värde
Om aktiers värde kan allmänt sägas att det finns olika sätt att beräkna värdet på en aktie.

En akties kvotvärde är aktiekapitalet dividerat med antal aktier (1 kap. 6 § aktiebolagslagen). Aktien kan också ha ett marknadspris och ett matematiskt värde. Det matematiska värdet fås genom att dividera bolagets nettoförmögenhet med antalet aktier på marknaden.

Skatterättsliga konsekvenser vid gåva av aktier
Vad jag kan tänka mig är av intresse i samband med frågan om värdet på aktierna, är de skatterättsliga konsekvenserna. I de följande kommer därför en redogörelse över vad som gäller vid gåva av aktier.

Gåvoskatten är sedan flera år tillbaka avskaffad. Som gåvogivare betalar man således inte skatt vid överlåtelse genom gåva av aktier (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Däremot kommer gåvomottagaren att betala eventuell kapitalvinstskatt när denne säljer aktierna. Detta för att gåvomottagaren inträder i gåvogivarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § inkomstskattelagen). Vid gåva övertar gåvomottagaren gåvogivarens omkostnadsbelopp. Mer information om hur omkostnadsbeloppet beräknas hittar du på Skatteverkets hemsida.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du vill förtydliga din fråga eller har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning

Amanda Blomberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (571)
2021-11-27 Att medvetet vara folkbokförd på felaktig adress
2021-11-06 Är det tillåtet att uppge falska uppgifter till Skatteverket?
2021-11-01 Ska pengar från lån och penninggåvor tas upp till beskattning och deklareras hos Skatteverket?
2021-10-31 Kan en privatperson låna ut pengar som en bank?

Alla besvarade frågor (97610)