Rätt timlön? Och obligatoriska möten, rätt till ersättning?

FRÅGA
Hej. Jag jobbar i butik, handelsavtal. Jag har jobbat exakt ett år och är 22 år. Vad ska min timlön ligga på?Får man ha obligatoriska möten som är 10 minuter varje möte utan att få betalt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Mitt korta svar på dina två frågor låter ungefär så här:

1. Hur din timlön ska se ut går inte att svara på exakt med hjälp av den lagstiftning som finns. Svaret får man istället leta efter i ett s.k. kollektivavtal (se nedan under avsnittet allmänt).

2. Och nej, din arbetsgivare får inte kalla till ett obligatoriskt möte utan att betala lön till dig. Du är med andra ord berättigad till ersättning. Mötet ska schemaläggas i förväg och äga rum under arbetstid. För obligatoriska möten utanför din ordinarie arbetstid har du i regel rätt till övertidsersättning. Avvikelser i vissa kollektivavtal kan dock förekomma.

Allmänt

Arbetsrätten är en typ av juridik som i stor utsträckning inte är lagreglerad i Sverige. Framförallt inte beträffande just dina två frågor som rör lön och obligatoriska möten (brukar även kallas för arbetsplatsträffar). Viss arbetsrättslig lagstiftning finns givetvis, men denna är ofta ganska generell till sin karaktär. Istället styrs detaljreglerna (i synnerhet i fråga om lön) av arbetsmarknadens parter. Alltså av arbetsgivarna och de organisationer (fackförbund) som företräder dig och många andra arbetstagare. De förhandlar med varandra och ingår slutligen avtal om vad som ska gälla i olika branscher och på olika arbetsplatser. Det är de här avtalen som kallas för kollektivavtal och dessa löper ofta under en begränsad tid (vanligt är ett antal år) för att sedan omförhandlas på nytt. Idag regleras ungefär 70 % av svensk arbetsrätt i kollektivavtal och ca 30 % i lag.

Då förstår du säkert hur viktiga kollektivavtalen är för reglerna på svensk arbetsmarknad!

Dina frågor, vad gäller?

Du skriver att du arbetar i en butik. Du nämner även handelsavtalet som kollektivavtal. Av din fråga är det dock lite svårt att tyda om det är handelsavtalet som tillämpas av din arbetsgivare. Men jag utgår ifrån att så är fallet. Jag vet inte heller om du är medlem i något fackförbund, exempelvis Handelsanställdas förbund. Men i lagen om medbestämmande i arbetslivet (även kallad medbestämmandelagen, förkortas MBL) står det att detta inte har någon avgörande betydelse för kollektivavtalets giltighet för dig personligen och din nuvarande anställning.

I 26 § MBL går det att läsa att även den arbetstagare som inte är medlem i ett fackförbund (lagtexten använder begreppet utanförstående arbetstagare) och arbetar hos en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal (vilket din arbetsgivare verkar vara eftersom du som sagt nämner handelsavtalet) omfattas av samma regler i fråga om t.ex. lön. Så kom ihåg att det alltså inte spelar någon roll för dig om du själv inte skulle vara fackligt ansluten.

Om storleken på din lön mot all förmodan inte skulle ha fastställts i ett kollektivavtal (för att inget sådant tillämpas av din arbetsgivare) eller i ett personligt anställningsavtal har du alltid rätt till skälig lön. Vad som är skälig lön kan i så fall bestämmas med hjälp av handelsavtalet eller andra s.k. närliggande kollektivavtal. Alltså kollektivavtal i branscher likt din egen.

Även i frågor om ersättning för obligatoriska möten, arbetstider och annat dylikt brukar man kunna hitta svar på i kollektivavtal. Det är därför svårt för mig att besvara din andra fråga på något annat sätt än vad jag redan har gjort inledningsvis.

Och vad kan du själv göra?

Jag föreslår att du kontaktar Handelsanställdas förbund. De är proffs på just din bransch. Är du inte medlem, bli det. Till en relativt låg månadskostnad kan du få välbehövlig hjälp i just den här typen av frågor. Och då tänker jag b.la på hjälp med hur man ska läsa och tolka kollektivavtal. Men jag tänker också på om du i framtiden skulle stöta på mindre skötsamma arbetsgivare. Då kan fackförbundet hjälpa dig att förhandla med arbetsgivaren och till och med driva en domstolsprocess om det skulle behövas.

Jag hoppas att du har fått lite bättre förståelse för vad som gäller kring lönefrågor och ersättning för obligatoriska möten. Hör gärna av dig igen om något skulle vara oklart.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll