Har hyresgästen rätt till uppsägningstid vid tidsbestämt hyreskontrakt vid uthyrning av bostadsrätt?

Hej!

Jag ska hyra ut min bostadsrätt 1 April- 31 December och kvinnan jag har planerat att hyra ut till (inte skrivit kontrakt ännu) frågade precis om hennes rätt till uppsägningstid. Då jag kommer vara på en annan ort för studier i vår och i höst flytta utomlands för studier så vill jag helst undvika att behöva krångla och hitta ny hyresgäst. Kan jag säga till kvinnan att det inte är någon uppsägningstid alls om jag skriver det i kontraktet? Eller har hon rätt till det?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för du har vänt dig till Lawline med dig fråga!

När en privatperson hyr ut sin bostadsrätt och uthyrningen inte sker i näringsverksamhet gäller Lagen om uthyrning av egen bostad (hädanefter LUEB). Utifrån det du skriver verkar det som att lagen blir tillämplig, varför jag kommer besvara frågan med det som gäller för denna lag. Hade det varit en hyresrätt hade istället reglerna i Jordabalken blivit tillämpliga.

Om du skriver i kontraktet att hyrestiden ska gälla från 1 april till 31 december är detta ett tidsbestämt hyresavtal, vilket innebär att avtalet upphör när avtalstiden gått ut (utan att kontraktet behöver sägas upp). Dock finns det möjlighet att säga upp avtalet i förtid. Detta följer av 3 § st 1 LUEB.

Trots att hyresavtal är tidsbestämt så får hyresgästen säga upp hyresavtalet vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen, 3 § st 2 LUEB. Detta innebär att om din hyresgäst säger upp avtalet t.ex. den 5 maj så upphör det att gälla den 30 juni.

Av 2 § LUEB följer att avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen inte är gällande, utan reglerna i LUEB går isåfall före avtalet. Detta innebär att avtalsvillkor i lagen som inte ger din hyresgäst möjlighet till uppsägning under hyresavtalet eller en längre uppsägningstid inte är giltiga.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”