Rätt till tolk och rätt till offentlig försvarare när misstänkt ska förhöras

2019-01-26 i Förundersökning
FRÅGA
Hej, min fråga gäller en person som jag känner som har blivit polisanmäld för misshandel. I själva verket rörde det sig om självförsvar. Personen är nyanländ flykting med uppehållstillstånd. Han lever på existensminimum. Nu vill polisen kalla honom till förhör. Hans svenska är mycket bristfällig och han behöver både tolk och en advokat. Har han rätt till detta utan kostnader?Mycket tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Rätt till tolk

När det uppkommer ett behov av tolk under en förundersökning om brott så kan undersökningsledaren (oftast åklagaren) besluta om att tolk ska anlitas (rättegångsbalken 23 kap. 16 § andra stycket). Om den person som har behov av tolk är misstänkt för ett brott så gäller ett ovillkorligt krav på att en tolk ska användas (5 kap. 6 §). Det är staten som står för kostnaderna för tolk. Med andra ord, det ska finnas en tolk vid förhöret, förundersökningsledaren ska se till att detta sker, och det är staten som betalar.

Rätt till offentlig försvarare

Den som är misstänkt för brott kan ha rätt att få en offentlig försvarare förordnad åt sig (rättegångsbalken 21 kap 3 a §). Skulle den misstänkta ha anhållits eller häktats är denna rätten ovillkorlig, så fort den misstänkte begär det så ska en försvarare förordnats. Samma gäller om det misstanken gäller ett brott som det inte är föreskrivet lindrigare straff än sex månaders fängelse. Så som jag tolkar din fråga är personen ifråga dock inte anhållen eller häktad. Misshandel av normalgraden har dessutom en straffskala som startar lägre än sex månader. Han har inte alltså inte automatiskt rätt till offentlig försvarare på någon av de nyss redovisade grunderna.

Man har dock även under andra omständigheter rätt till offentlig försvarare. Dessa omständigheter är om:

1. Det finns anledning till försvarare på grund av att utredningen om brottet är komplex.

2. Det finns anledning till försvarare på grund av att fängelse kan komma på fråga som påföljd.

3. Det finns anledning till försvarare på grund av att den misstänktes personliga förhållanden ger särskilda skäl att förordna försvarare.

Det går inte på förhand att i den här situationen säga om personen ifråga har rätt till försvarare. Det som talar för i viss mån att en sådan rätt bör finnas är att personen inte behärskar det svenska språket samt att personen är obekant med det svenska rättssystemet. Huruvida utredningen är komplex eller om fängelse kan komma ifråga är inte något jag kan svara på då jag har för lite information. Det kan dock aldrig skada att begära en offentlig försvarare så han bör i alla lägen begära en. Det ska tilläggas att även om han inte får bistånd av en försvarare under det första förhöret så kan han ha rätt till en sådan om processen skulle gå vidare till domstol.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (347)
2019-05-22 Hur länge kan förundersökningen pågå?
2019-05-13 Våldsamt motstånd
2019-05-13 När måste polisen lämna tillbaka kläder som tagits i beslag?
2019-05-08 Vad kan man göra om man har blivit polisanmäld?

Alla besvarade frågor (69301)