Rätt till tjänstledigt för studier, räcker det att ha varit anställd eller måste man ha jobbat 6 månader?

Hej Räcker det med att man varit anställd minst 6 månader för att kunna ansöka om tjänstledighet? Jag blev anställd medan jag var föräldraledig så jag har inte arbetat så länge och skulle vilja ansöka om tjänstledighet för studier.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

I 3 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning står "Rätt till ledighet tillkommer arbetstagare som vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.". Det finns alltså inte något arbetsvillkor i lagtexten, utan enbart ett anställningsvillkor.

Dock kan en arbetsgivare skjuta upp studiestarten, vilket framgår av 4-7 §§ i nämnda lag. För arbetsgivare med kollektivavtal fodras samtycke från facket för att skjuta upp ledigheten mer än 6 månader, arbetsgivare utan kollektivavtal kan skjuta upp längre. Efter två år har man dock rätt att få saken prövad i domstol om man inte fått påbörja sina studier.

Hoppas att du fick svar på din fråga, och lycka till med dina studier!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”