FrågaARBETSRÄTTTjänstledighet 23/06/2015

Rätt till tjänstledighet

Hej

Kan man förutom de lagstadgade tjänstledigheterna,skapa lokala avtal för tjänstledighet? Har fått information om att antingen följer man arbetsrättlagen eller så måste man godkänna all tjänstledighet.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Det finns ett antal olika lagar som reglerar en arbetstagares rätt till tjänstledighet i olika situationer, bland annat har arbetstagare rätt till tjänstledighet för att studera, för att bedriva näringsverksamhet, för vård av närstående och vid trängande familjeskäl. I samtliga ovanstående fall kan dock utformningen av den lagstadgade rätten delvis frångås eller förändras genom kollektivavtal, exakt i vilket avseende detta kan ske beskrivs vanligen i någon av de första paragraferna i varje enskild lag och för att ta reda på vad som gäller just för dig får du läsa i det kollektivavtal som gäller för dig. För anställda inom statlig sektor finns ytterligare några situationer som berättigar till tjänstledighet, exempelvis för utlandstjänstgöring, ledighet för anställning hos en arbetstagarorganisation eller ledighet för vissa kommunala uppdrag.

Även för andra fall än de lagstadgade kan du som anställd i få tjänstledighet, exempelvis för att prova på ett anat yrke. Den här typen av tjänstledighet är inte lagstadgad utan är något du får komma överens med din chef om och är frivilligt för arbetsgivaren.

Sammanfattningsvis finns alltså dels lagstadgad rätt till tjänstledighet som delvis kan göras avvikelser ifrån men inte helt avtals bort genom kollektivavtal, och dels har du som anställd möjlighet att i andra situationer förhandla fram rätt till tjänstledighet med din chef.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,


Anna BackmanRådgivare