FrågaARBETSRÄTTStudieledighet 01/08/2014

Rätt till studieledighet vid utlandsstudier

Kan jag ansöka om att få studieledighet från jobbet om jag vill studera utomlands, specifikt utanför EU, till exempel Filippinerna eller måste studierna utföras i Sverige?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om rätt till studieledighet för arbetstagare finns i lag 1974:981, den hittar du https://lagen.nu/1974:981.

Lagen uppställer inget krav på att studierna måste bedrivas i Sverige utan det enda som krävs är att den begärda ledigheten inte är längre än vad som kan anses vara behövligt och att det inte är fråga om självstudier(1 §).

För att du ska ha rätt till ledigheten så måste du dock först uppfylla kvalifikationstiden, det som krävs är att du har varit anställd hos din arbetsgivare antingen de senaste sex månaderna eller sammanlagt tolv månader de senaste två åren (3§).

Arbetsgivaren har möjlighet att skjuta upp din ledighet så det är bra om du ansöker i god tid(5-7 §).

Lycka till!

Med vänlig hälsning

Cornelia GöranssonRådgivare