Rätt till studieledighet för doktorandutbildning

2016-01-30 i Studieledighet
FRÅGA
Hej!Om man har en tillsvidareanställning och vill söka en doktorandtjänst/doktorandutbildning, har man rätt till studieledighet enligt studieledighetslagen? Alltså, kvalificerar en doktorandtjänst/doktorandutbildning in under begreppet "studier" eller räknas det som arbete?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 1 § 1 st. lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning har en arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, som vill undergå utbildning, rätt till behövlig ledighet från sin anställning. I princip all utbildning omfattas av lagen. Lagen eller dess förarbeten tar inte upp några uttryckliga begränsningar om utbildningens art. I förarbetena anges det att det ankommer den enskilde att fritt få bestämma ämne och studieform. Rena självstudier omfattas dock inte av lagen. Något undantag görs inte för doktorander. En arbetstagare har därmed rätt till studieledighet enligt 1 § 1 st. lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning för att undergå doktorandutbildning.

En förutsättning för att få rätt till ledigheten är enligt 3 § 1 st. lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning att man har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Hoppas att svaret var till hjälp. Du är välkommen att kontakta Lawline igen för fler frågor.

Hälsningar,

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Studieledighet (131)
2021-01-31 Rätt till samma tjänst efter studieledighet?
2021-01-31 Rätt till ledighet vid studier på deltid
2021-01-24 Får arbetsgivaren neka tjänstledighet under sommaren?
2021-01-24 Kan man begära studieledighet för specifika tider och dagar?

Alla besvarade frågor (89533)