Rätt till studieledighet för distanskurser?

Min arbetsgivare hävdar att de inte behöver ge mig tjänstledigt för studier för en distanskurs. Vad kan jag hänvisa dem att läsa för att övertyga dem om att även distanskurser omfattas av lagen som ger arbetstagaren rätt till behövlig ledighet för studier?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Regler om anställdas rätt till studieledighet hittar du i den så kallade studieledighetslagen, som du hittar här.

Enligt lagens 1 § har arbetstagare som vill undergå utbildning rätt till behövlig ledighet från sin anställning. Vad som avses med att ”utbildning” är inte närmare specificerat i lagen, men av förarbetena framgår att i princip all utbildning som inte är rena självstudier omfattas (prop. 1974:148 s 90 f.). Man poängterar dock att ”genom att rätten till studieledighet inte är generellt förenad med löften om ekonomiskt stöd får man dock räkna med att studieledigheterna normalt kommer att användas för mera angelägna utbildningsmål”. Att distanskurser omfattas av lagen nämns alltså inte uttryckligen, men eftersom lagen är tänkt att ha ett brett tillämpningsområde och omfatta i princip all utbildning borde distanskurser som huvudregel ge rätt till ledighet för studier. Utbildning i tjänsten omfattas dock aldrig.

Eftersom det nu uppkommit tvist av tillämpningen av lagen och din arbetsgivare inte vill ge dig den rätt till ledighet för studier som du har rätt till skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med din lokala arbetstagarorganisation. Enligt 11 § har de tolkningsföreträde vilket innebär att deras tolkning av lagen ska gälla tills dess en eventuell domstolstvist avgjorts och min bedömning är att såväl arbetsgivarorganisationen och arbetsdomstolen skulle säga att distanskurser faller inom ramen för lagens tillämpningsområde såvida den har någon typ av planmässighet och struktur.

Lycka till med studierna!

Vänliga hälsningar,

Anna BackmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”