Rätt till skriftlig information om anställningsavtal

FRÅGA
hejsan! Jag har haft ett jobb i några månader men har dessvärre lite krångel med min arbetsgivare, krånglet är kring mitt anställningsavtal vilket jag ej har fått, har kontaktat honom men aldrig fått ett svar, hur ska jag göra? ska jag kontakta facket först eller hur ska jag gå tillväga. Tack.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Senast en månad efter att en arbetstagare har börjat sitt arbete så ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Denna information ska innehålla exempelvis beskrivning av arbetsuppgifter, längden på den betalda semestern och i förekommande fall kollektivavtal. Detta framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 6 c § första och andra styckena. Eftersom du inte har fått sådan information en månad efter att du påbörjade arbetet så bryter din arbetsgivare mot lagen, varvid han kan bli ersättningsskyldig för både skada som uppkommer på grund av underlåtenheten och för den kränkning som överträdelsen innebär (Lag om anställningsskydd 38 § första och andra styckena). Faktumet att din arbetsgivare inte har lämnat ut anställningsavtalet eller information om anställningen kan vara ett tecken på att han har anställt dig ”svart”, med andra ord att han inte betalar någon skatt för din anställning. I ett sådant fall så kan det få svåra konsekvenser för din del, bland annat brist på försäkringsskydd, avsaknad av pension och skatteskulder.

Eftersom du redan har påtalat problemet flera gånger hos arbetsgivaren utan resultat så rekommenderar jag att du snarast vänder dig till din fackförening för ytterligare vägledning och stöd. Det är också värt att notera att vissa avvikelser angående regeln om arbetsgivarens skyldighet att lämna ut information eventuellt kan finnas i det kollektivavtal som gäller för dig (Lag om anställningsskydd 2 § fjärde stycket, punkt 1). På denna punkt kan din fackförening också vara behjälplig för att uttolka i större klarhet vad som gäller för din del.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (703)
2020-11-25 Diskriminering på arbetsplats
2020-11-25 Uppsägning, omplacering och arbetsgivarens arbetsledningsrätt, ev. diskriminering
2020-11-25 Kan man neka kunder som egenföretagare?
2020-11-21 Fråga om en arbetsgivare får betala ut mer än sex månaders uppsägningslön?

Alla besvarade frågor (86567)