Rätt till skadestånd vid halkolycka

FRÅGA
Skadeståndsskrav vid halkolycka
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Det finns ingen direkt och tydlig fråga i den skrivelsen som du har skickat in till oss. Jag tolkar dock det som du har skickat in till oss som att:

- Du vill veta om man kan få skadestånd för en halkolycka och hur man går till väga?

Markägare är skyldiga att ansvara för underhåll på den mark som de äger
Fastighetsägare, kommuner och butiker (markägare) har en skyldighet att ansvara för underhåll på den mark som de äger. Om du skadar dig på grund av att de har brustit i sitt ansvar så kan du ha rätt till skadestånd för att du har lidit en personskada. (Skadeståndslagen 2 kap. 1 §).

Krav på vårdslöshet

Markägaren måste ha varit/agerat vårdslöst för att du ska kunna få ersättning. Ett vårdslöst agerande kan exempelvis vara att markägaren inte har sandat enligt sin underhållsplan, inte ha åtgärdat ett hål i marken eller liknande. (Skadeståndslagen 2 kap. 1 §).

Vad kan jag kräva ersättning för?
Om det visar sig att du har rätt till skadestånd så kan du bland annat kräva ersättning för kostnader, sveda och värk, inkomstförlust och bestående men. Huvudregeln är att du ska hamna i samma ekonomiska situation som om du inte hade skadats. (Skadeståndslagen 5 kap. 1 § och 3 §).

Så kräver du ersättning
Det som du alltså behöver göra i första hand är att ta reda på vem som har ansvar för ytan/marken där du har halkat. Det andra steget är att kontakta personen/markägaren som är ansvarig genom telefonsamtal eller genom att skicka ett brev och påpeka att hon eller han inte har exempelvis sandat som man borde. Beskriv samtidigt under samtalet eller i brevet vad som har hänt och kräv skadestånd för skadan.

- Dokumentera skadeplatsen med fotografier. Ta också namn och nummer till eventuella vittnen.
- Kom ihåg olycksfallsförsäkringar. Se till att anmäla din skada till de olycksfallsförsäkringar du kan ha privat eller genom gruppförsäkring, exempelvis via arbetsgivare eller fackförbund.
- Allmänna reklamationsnämnden, ARN, kan pröva om fastighetsägaren eller kommunen har varit vårdslös.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (97723)