Rätt till skadestånd pga förlängd handläggningstid hos Försäkringskassan

2017-10-17 i Försäkringskassan
FRÅGA
Jag har råkat ut för en olycka i juli i Spanien. Jag hade tyvärr inte någon försäkring eftersom mitt försäkringsbolag var otydliga när jag pratade med dem så den gällde endast i sverige för den akuta sjukvården. Notan hamnade på drygt 3000 euro. Spanien är ett EU land så jag fick skicka in kvitton och papper från sjukhuset till försäkringskassan för att få tillbaka allt överstigande vad det skulle kostat om jag fått vården i sverige. Nu har det gått mer än 3 månader och jag har ringt många gånger. De har tittat varje gång och sagt att de ser att jag skickat in allt. Nu har jag fått ett brev att de måste ha en specificerad slutfaktura. Detta har de kunnat tala om från början. Det kommer att fördröja handläggningstiden med kanske flera månader ytterligare. Jag har lånat en stor del av pengarna av min son och det påverkar mig psykiskt att behöva vara skyldig honom pengar och dessutom har jag flera obetalda räkningar som går till kronofogden om jag inte får pengarna snart. Det jag undrar är om det verkligen är skälig tid att det ska ta flera månader att få pengarna som jag har rätt till från försäkringskassan. Kan jag stämma dem för att de tar för lång tid på sig?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Försäkringskassan har en serviceskyldighet som innebär att de måste vara tydliga i handläggningen av ditt ärende (4 § förvaltningslagen). Ditt ärende ska som huvudregel handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts (7 § förvaltningslagen). Artikel 6 och 13 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna tillförsäkrar den enskilde ett skydd mot oskäliga handläggningstider (För EKMR klicka här och bläddra ner till artikel 6 och 13). Om handläggningen hos myndigheten tar oskäligt lång tid kan detta anses utgöra fel eller försummelse av myndighetens skyldigheter enligt lag.

Vad som sagts innebär att om du lider ekonomisk skada på grund av en fel eller försummelse i myndighetsutövning kan du få ersättning för de skadorna (se 2 kap. 2 § och 3 kap. 2 § skadeståndslagen). Myndigheten kan också bli skadeståndsskyldig om de lämnat felaktiga upplysningar eller råd om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl (3 kap. 3 § skadeståndslagen). Skadeståndets omfattning är alla sådana kostnader som du haft som varit direkt hänförliga till felet från myndighetens sida. Deras fel i myndighetsutövning ska alltså vara skäligen kopplad (adekvat kausalitet) till dina kostnader för att du ska få skadestånd. Du har lagt dina pengar på sjukhusbesöket och har därför hamnat efter med räkningar i Sverige, det är en sådan koppling.

Det kan anses vara givet att slutfakturan på en kostnad ska bifogas i en ansökan om ersättning för den kostnaden. Om en sådan inte bifogats så är det rimligt att myndigheten vill få in den uppgiften så snart som möjligt. Av frågan framgår inte detaljerna i hur lång tid det tagit hittills, vilken upplysning du fått av Försäkringskassan i samband med ärendet eller vad du bifogat i din ansökan. En handläggning av ett ärende kan ibland ta flera månader eller upp emot ett år i vissa fall, det beror just helt på omständigheterna i det enskilda fallet. Om du kan bevisa att dröjsmålet varit oskäligt eller handläggningen felaktig kan Försäkringskassan bli skadeståndsskyldiga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (219)
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet
2021-07-31 Sjukpenning vid pension
2021-07-09 Avskrivningsärende hos kammarrätten avseende socialförsäkring

Alla besvarade frågor (95782)