Rätt till skadestånd om jag blir smittad av en könssjukdom?

FRÅGA
Hej Lawline! Min pojkvän smittade mig med en könssjukdom och jag undrar om jag kan kräva skadestånd av han?? Det vore ju inte mer än rättvist eftersom jag inte önskade att bli smittad. Om svaret är ja på min fråga så vill jag veta hur man gör så att det ska gå rätt till typ om man ska kontakta en jurist eller liknande. Tacksam för svar så fort som möjligt tack snälla!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt till skadestånd

Bestämmelser som är relevanta i ditt fall finns i Skadeståndslagen. I 2 kapitlet 1 § Skadeståndslagen framgår det att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. Om din pojkvän har smittat dig med en könssjukdom räknas detta som en personskada. För att han ska vara skadeståndsskyldig förutsätter det att han har handlat uppsåtligt eller vårdslöst. Jag saknar mer information om ditt fall för att kunna göra denna bedömning, men om han exempelvis har anledning att misstänka att han bär på en könssjukdom så kan han bedömas handlat vårdslöst.

Vidare förutsätter skadeståndsskyldigheten att din pojkvän har vållat skadan, vilket innebär att det ska finnas ett orsakssamband mellan hans agerande och din skada. Om du har blivit sjuk på grund av en annan orsak så är han inte skadeståndsskyldig, även om han har agerat uppsåtligen eller med vårdslöshet. Men jag förmodar att detta inte är fallet, utan att du har fått sjukdomen från honom. I sådant fall blir han skadeståndsansvarig gentemot dig, enligt 2 kapitlet 1 § Skadeståndslagen.

Skadeståndsärendet

Det är möjligt att sköta ditt skadeståndsärende helt på egen hand och du kan givetvis först börja med att kräva skadestånd direkt från din pojkvän. Om han däremot inte är samarbetsvillig och du inte ser någon lösning till tvisten så kan du stämma honom i domstolen. Du lämnar då in ett s.k. skadeståndsyrkande till en domstol. Om du är osäker på processen kan du anlita ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig att utforma stämningsansökan som tar ärendet vidare till domstol. Du kan boka tid (här) med en av våra jurister på byrån för att få hjälp med ärendet!

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är svaret på din fråga; ja, du kan kräva skadestånd av din pojkvän för att han orsakat dig en skada.

Sist vill jag bara poängtera att om din pojkvän vet eller misstänker att han har en smittsam sjukdom måste han söka vård snarast eftersom han enligt Smittskyddslagen är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Vet han om att han bär på en allmänfarlig sjukdom är han skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma, 2 kapitlet 2 § Smittskyddslagen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Siva Arif
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (97343)