Rätt till skadestånd för vasst föremål i blöja?

2021-07-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag hittade ett vasst föremål i min sons blöja från Libero när det var dags för blöjbyte. Föremålet är format som en fiskekrok men är tjock och vass som en spik. Hur går jag tillväga? Kan man stämma ett företag för en sådan risk som dom utsatt mitt barn för?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du köpte blöjor och i en av blöjorna hittade ett vasst föremål som liknar en fiskekrok. Du undrar nu om det finns något du kan göra för att få ersättning för det. Din fråga är köprättslig och behandlas i Konsumentköplagen (KKöpL). Produktansvarslagen (PAL) tillämpas inte eftersom du inte beskriver att din son drabbades av en personskada, vilket lagen kräver för tillämpning i ditt fall.

Det vassa föremålet utgör ett fel i varan på flera punkter

I KKöpL finns det flera paragrafer som beskriver vad som kan utgöra ett fel i en vara. Bland annat är en vara felaktig om den i något avseende avviker från vad köparen med fog hade kunnat förutsätta (16 § 3 st. 3 p. KKöpL). En vara är också felaktig om den är så bristfällig att dess användning medför påtaglig fara för liv eller hälsa (18 § 2 p. KKöpL). Det finns fler anledningar till att en vara kan vara felaktig, men det skulle vara överflödigt att nämna alla dessa här. De anledningar jag ovan har redogjort för är de som stämmer bäst överens med varan i ditt fall.

Det är uppenbart att du som konsument med fog kunde förutsätta att blöjorna inte skulle ha i sig vassa föremål som skulle kunna skada din son. Det är inte ett vanligt förekommande och inget en konsument ska behöva förvänta sig. Därför är blöjan felaktig i enlighet med 16 § 3 st. 3 p. KKöpL så som jag ovan har beskrivit det. På liknande sätt är blöjan felaktig då dess användning skulle medföra påtaglig fara för din sons hälsa. Därför är blöjan felaktig även i enlighet med 18 § 2 p. KKöpL så som jag ovan har beskrivit det.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det åtminstone finns två anledningar i KKöpL som föreligger i din situation - 1) det vassa föremålet är inget du som konsument med fog hade kunnat förutsätta och 2) det vassa föremålet medför en påtaglig risk för din sons hälsa. Blöjan är således felaktig och påföljder vid fel i varan kan därmed aktualiseras.

Svårt att få skadestånd om ingen skada har inträffat - du kan dock få nya blöjor eller pengara tillbaka

Är en vara felaktig finns det flera påföljder som kan göras gällande, men endast om varan reklameras hos säljaren inom skälig tid efter att hen märkte eller borde ha märkt felet. En reklamation som lämnas inom två månader efter att köparen märkt felet anses alltid vara inlämnad i tid (23 § KKöpL).

De påföljder en konsument kan göra gällande i ett fall då en vara redan är köpt och levererad är att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning eller skadestånd (22 § KKöpL). För rätt till skadestånd krävs enligt 30 § KKöpL att konsumenten har lidit skada, varför det är osannolikt att du skulle vara framgångsrik i en skadeståndstalan. Det är en allmän skadeståndsrättslig princip att det krävs en skada för att kunna göra gällande skadestånd.

Jag rekommenderar att du återvänder till den butik där du köpte blöjorna och kräver att få pengarna tillbaka eller ett nytt paket blöjor. Ta då med dig blöjorna och det vassa föremålet. Om du i stället köpte blöjorna direkt från tillverkaren råder jag dig att istället vända dig till tillverkaren med samma krav. Även om du inte köpte blöjorna direkt från tillverkaren kan det vara bra att kontakta de. Stora tillverkare, därbland Libero, brukar vara snälla när allvarliga brister förekommer i deras varor och kan erbjuda rabatter, presentkort eller andra förmåner. Detta är dock ingen garanti men kan vara värt ett försök.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?