Rätt till skadestånd efter häktning?

2021-04-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
har mina barn rätt till skadestånd för tiden jag som förälder satt häktad? Har jag rätt till något själv för fem månader, min dom blev 6mån?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga!

Det finns dessvärre ingenting reglerat som säger att barn vars föräldrar har suttit häktade har rätt till något skadestånd. Däremot har den som suttit oskyldigt häktad rätt till ersättning (2 § frihetsberövandelagen). Med oskyldigt häktad menar man någon som suttit häktad utan att sedan bli dömd för brottet. Ersättningen söker man via justitiekanslerns hemsida.

Eftersom du däremot dömdes för det brott du suttit häktad för har du enligt huvudregeln alltså inte rätt till något skadestånd.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Då jag inte hade så mycket information att gå på, mer än att domen blev 6 mån, är det svårt för mig att ge ett mer detaljerat svar än så här. Du är däremot välkommen att höra av dig till oss igen med mer information om du har några ytterligare funderingar!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?