Rätt till skadestånd av minderårig på grund av misshandel

FRÅGA
Hej! Jag arbetar på ett bibliotek. I torsdags 7 januari när jag skulle avvisa ett gäng ungdomar reste sig en av de och började slå mig med knytnävarna i ansiktet. Första slaget gav mig en spricka i underkäken. Andra och eller tredje gav mig flera frakturer på vänster kindben och ögongloben. Jag vill veta mina rättigheter i frågan samt kring skadeståndet från gärningsmannen som visar sig vara 14 år gammal. Det handlar om ett gäng tidigare känd i området och han slog mig extra hårt tror jag för att han vet att han inte är straffmyndig. Nu är han hemma med sina föräldrar och jag har kommit hem från sjukhuset med mina skador som kommer att ta månader att återställa. Tack på förhand!MvhMia Bokstranden
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Du har rätt i att gärningsmannen inte är straffmyndig då han är under 15 år. Han kan ändå bli skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen (1972:207) (2 kap 4 §).

När den som orsakat skadan är under 18 år görs bedömningen utifrån dennes ålder utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Med tanke på att han är 14 år och begått handlingen uppsåtligt borde det finnas goda chanser för dig att få någon ersättning, men det är svårt att avgöra hur stor ersättningen blir eftersom domstolen gör en individuell bedömning i varje enskilt fall.

Du kan få ersättning för personskador. Personskador innefattar sjukhusräkningar, förlorad inkomst om du inte kunnat arbeta på grund av misshandeln samt ersättning för sveda och värk, alltså den smärta som du orsakats av misshandeln. Du kan också få ersättning för kränkning eftersom du blivit utsatt för ett brott som kränkt din kroppsliga integritet.

Jag hoppas detta var svar på din fråga!

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (188)
2020-09-19 Skadestånd för ej straffmyndiga
2020-09-16 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för rena förmögenhetsskador
2020-09-10 Hur långt sträcker sig föräldrarnas ansvar över sina barn?
2020-08-31 Vem bär ansvaret när barn vållar sakskada?

Alla besvarade frågor (84259)