Rätt till sjukpenning som timanställ

2015-12-06 i Sjuk
FRÅGA
Jag är Tim anställd och ska opereras 25 nov som innebär att jag behöver vara hemma i 10 dagar. Har inte inbokade pass under denna period. Kan jag få sjukpenning?
SVAR

Regler om olika typer av anställningar finns i lagen om anställningsskydd (LAS), regler om sjuklön finns i lagen om sjuklön och regler om sjukpenning finns i 28 kap Socialförsäkringsbalken (SFB).

Anställningsform

Rent rättsligt finns det ingenting som heter timanställd. Enligt LAS finns två typer av anställningar. Dessa är tillsvidareanställning (vilket brukar kallas fast anställning) och tidsbegränsad anställning vilket t ex kan vara allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete. Timanställning kan ses som en ersättningsform, du får betalt per arbetad timme. Om ni har avtalat att du ska jobba ett visst antal dagar under en tidsperiod skulle du förmodligen ha en allmän visstidsanställning men kanske med lägre sysselsättning än heltid.

Arbetsdomstolen har accepterat något som kallas intermittenta anställningar trots att det inte är en anställningsform som omnämns i lagtexten. Denna anställningsform brukar kallas för behovsanställning. Du som anställd har då inte rätt att jobba ett visst antal timmar utan endast när du blir erbjuden. Du har dock alltid rätt att tacka nej till erbjudna pass. Vid varje anställningstillfälle uppkommer då ett nytt anställningsförhållande och varje tillfälle är att se som en allmän visstidsanställning, om än dock bara för en dag. Ibland regleras sådana anställningar i kollektivavtal.

Enligt 6c § LAS har du som anställd alltid rätt till att få ett anställningsavtal en månad efter att du börjat arbeta där det framgår vilken anställningsform du har. Om anställningstiden är kortare än tre veckor behöver arbetsgivaren dock inte lämna informationen.

Sjuklön och sjukpenning

Det är skillnad mellan sjukpenning som är den ersättning som Försäkringskassan betalar ut enligt 28 kap SFB och sjuklön som är den ersättning som arbetsgivaren betalar ut de första 14 dagarna av sjukperioden enligt lagen om sjukön.

Du kan förmodligen inte få någon sjuklön från din arbetsgivare då du inte var schemalagd. Tanken med sjuklön är att den ska ersätta inkomstbortfall på grund av nedsatt arbetsförmåga. Eftersom du inte var schemalagd så led du inte heller någon inkomstförlust och har därför som utgångspunkt inte rätt till sjuklön.

Den som är anställd men inte har rätt till sjuklön från arbetsgivaren kan ibland få sjukpenning från Försäkringskassan. Huvudregeln för sjukpenning är densamma som för sjuklön - du har rätt till sjukpenning för inkomstförlust de dagar du inte kunnat arbeta. Om du inte har några arbetspass inbokade har du inget inkomstbortfall och kan då som utgångspunkt inte få sjukpenning. I vissa fall är det dock möjligt att få ersättning för dagar eller timmar som du brukar arbeta om du haft nedsatt arbetsförmåga. Försäkringskassan kan då titta på hur du brukar arbeta och göra en bedömning om det är skäligt att du skulle ha arbetat i samma omfattning under tiden du var frånvarande från jobbet på grund av operationen. Jag kan dock inte svara på om du skulle få rätt till sjukpenning i detta fallet.

Ring försäkringskassan och fråga om du skulle kunna få sjukpenning för tiden du var sjukskriven efter operationen. Då behöver du berätta för handläggaren om hur du brukar arbeta och varför du inte hade rätt till sjuklön från arbetsgivaren så det kan vara bra om du dubbelkollar med din arbetsgivare först om denne tänkt betala ut sjuklön och om inte, i så fall varför. Vidare kan det vara bra om du har din lönespecifikation och ditt anställningsavtal nära till hands nr du pratar med handläggaren för att kunna berätta om hur du brukar jobba.

Jag hoppas operationen gick bra och att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (191)
2020-10-15 Rätt till sjuklön
2020-10-15 Arbetsgivarens rätt att kräva läkarintyg
2020-09-30 Sjuklön och uppsägning
2020-09-24 Kan sjuklön utebli om de anställda inte sjukanmäler sig?

Alla besvarade frågor (85255)