Rätt till sjuklön och skyldighet att lämna läkarintyg

2016-02-29 i Sjuk
FRÅGA
HejJag jobbar på ett stort bilföretag. Förra veckan var jag sjuk (svårt att andas och anfådd när jag gick 10-12 meter. Min chef kräver förstadags intyg från läkaren. Nu va jag så pass dålig att jag inte kunde gå till läkaren då jag fick andnöd så fort jag gick och ansträngde mig. Min chef bad mig stanna hemma och kurera mig. Nu vägrar han betala ut sjuklön pga att jag ej har läkarintyg. Jag hade gärna skaffat det men för mig va det en omöjlighet då jag va så dålig. Hur ser lagen ut egentligen? Har kollat lite och enligt vissa sidor på nätet står det att är du så pass sjuk att du ej kan gå till läkare så ska sjuklön betalas ut av arbetsgivaren då det va en omöjlighet för arbetstagaren att ta sig till läkaren pga sjukdom eller skada.. Behöver verkligen er hjälp i detta fall.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En arbetstagare skall lämna läkarintyg för att styrka sjukdom från och med den 8 dagen av sjukdom,7§ Lagen om sjuklön. Detta är en huvudregel, men det finns undantag. En arbetstagare kan begäras att lämna intyg tidigare än 8 dagar. Som regeln skall detta göras av försäkringskassan om de anser sig själva behöva undersöka saken eller om de får uppmaning från arbetsgivaren att göra det. För att detta skall få ske krävs det särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara om du som arbetstagare varit sjuk upprepade gånger utan att det finns någon kännedom om kronisk sjukdom. Dessa uppgifter som försäkringskassa får in skall de dock inte lämna till arbetsgivaren. Till arbetsgivaren skall de endast dela med sig av den informationen om nedsatt arbetsförmåga, inte arbetstagaren sjukdom, 10§ SjLL.

Arbetsgivaren kan också själv med begära att få ut sjukintyg från tidigare än 8 dagar. Detta är dock främst en möjlighet för de arbetsplatser som saknar kollektivavtal, och även då skall det föreligga särskilda skäl. Den arbetsplats du arbetar på har med största sannolikhet kollektivavtal. Din arbetsgivare skall istället tillämpa reglerna i det på din arbetsplats gällande kollektivavtal, 10 a § SjLL. En sådan här begäran från arbetsgivaren kan inte överklagas till försäkringskassan utan bli en arbetsrättslig fråga.

Du har rätt i att om du haft förhinder att inhämta ett begärt sjukintyg, som din arbetsgivare har rätt att kräva, kan inte din arbetsgivare hålla inne din sjuklön. Är man så pass sjuk att man inte kan ta sig till en läkare, eller har man inte kunnat få en tid hos läkaren, är detta inte anledning att hålla inne en sjuklön för arbetsgivaren. Detta skall ses som "godtagbara skäl" till att inte inge ett begärt läkarintyg, 10 a § SjLL.

Även om du inte är skyldig att lämna sjukintyg är du fortfarande skyldig att skriftligen uppge att du inte kunnat arbeta pga av sjukdom, du behöver dock inte vara specifik med närmare uppgifter om sjukdomen, 9§ SjLL.

Mitt råd till dig är att vända dig till ditt fack om du är med i ett sådant så att de kan inleda arbetsrättsliga förhandlingar i fråga.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (208)
2021-02-28 Har man rätt till sjuklön som tim-/behovsanställd?
2021-01-30 Rätt till både sjukpenning och lön?
2020-12-31 När kan arbetsgivare begära in sjukintyg?
2020-12-10 Kan arbetsgivaren kräva läkarintyg från första sjukdagen?

Alla besvarade frågor (89990)